Zichtbaar resultaat

overzicht resultaten

Een gesprek over zichtbaar resultaat is al een evaluatie op zich

Blijvend verbeterd werkgedrag en prestatieverbetering. Dat wil iedere organisatie. Je bent als organisatie bereid in je personeel te investeren als dit zichtbaar oplevert. Bij EMC vinden wij het belangrijk dat leren en ontwikkelen bijdraagt aan prestatieverbetering van de organisatie.

Enkele jaren geleden werkte ik veel voor technische organisaties: productiebedrijven, installatiebedrijven en ingenieursbureaus. Het zichtbaar maken van de bijdrage van leren en ontwikkelen aan een prestatieverbetering van de organisatie was relatief eenvoudig, omdat het product of de dienst concreet en tastbaar is. Bouwwerk gerealiseerd binnen tijd en budget, installatie opgeleverd zonder aanvullende werkzaamheden.

Momenteel werk ik veel voor dienstverlenende organisaties, zoals verschillende ministeries, UWV en de Belastingdienst. Een eerste reflex dat ik ervaarde is dat ‘je het zichtbaar resultaat van leren en ontwikkelen niet kunt vaststellen’ laat staan ‘de bijdrage aan een prestatieverbetering van de organisatie’. Je begrijpt dat dit het beste (of het slechtste) in mij los maakt, want ik ben er heilig van overtuigd dat iedere leerinterventie een (prestatie)doel dient.

Dus ga ik, net als mijn collega adviseurs van EMC, met bedrijven het gesprek hier over aan. Dit gesprek over de gewenste prestatieverbetering voeren we met onze klanten aan de start van een project. Sterker nog; ik adviseer een pas op de plaats te maken met de ontwikkeling van een leerinterventie als we geen bijdrage aan een prestatieverbetering kunnen benoemen. Niet erg, want vanuit mijn militaire dienstplicht heb ik namelijk geleerd dat een pas op de plaats ook een beweging is.

Toch weet ik inmiddels dat je altijd wel een prestatieverbetering kunt benoemen. Denk hierbij aan betere kwaliteit van beleidsstukken, waardoor deze niet drie keer ‘heen en weer’ hoeven te gaan, daarmee tijdswinst opleveren en snellere besluitvorming. Ook kunnen medewerkers door goed ingericht digitaal ondersteund afstandsonderwijs, beter werken met ondersteunende systemen en zorgt dit voor 50% minder onnodige calls op een helpdesk. Dit geeft duidelijkheid en focus waar het echt om moet gaan en is daarmee in een project al een evaluatie op zich.

Wat doe jij aan prestatieverbetering? 

Zijn er naast de leerinterventie meerdere factoren die hebben bijgedragen aan de prestatieverbetering? En wil je weten wat de impact is geweest van de leerinterventie?

Lees dan mijn blog Leren = Presteren. Dat kunnen we laten zien ook!