Welke trends hebben impact op werk en performance?

Het schrijven van een boek blijft een intrigerend proces. Op dit moment zit ik midden in de schrijffase van mijn nieuwe boek ‘Investeer als een kip met een kop; trends met impact op werk en performance’. 

De trends

In dit boek beschrijf ik trends die het werk en de performance van medewerkers beïnvloedt en wat dat betekent voor onze manier van leren en ontwikkelen.

 • werken met technologie: automatisering en robotisering;
 • langer werken: vergroening en vergrijzing;
 • balans in werken: van leven lang naar duurzaam;
 • wendbaar werken: versnellen en flexibel;
 • datagestuurd werken: big data;
 • verantwoord werken: governance en transparantie.

Onderzoek naar deze trends is leuk, maar echt spannend is of en hoe organisaties in Nederland deze trends ervaren en beleven. Om hierachter te komen heb ik verschillende mensen uit het bedrijfsleven geïnterviewd.

Poll

Deze zomer voerde ik een poll uit bij vertegenwoordigers van ongeveer 50 bedrijven. ‘Welke trend denk jij dat het meest impact gaat hebben?’Het resultaat van de poll is dat de deelnemers alle trends herkennen en dat ‘Werken met technologie’ naar verwachting de grootste impact heeft op werk en performance.

 • Er is een spookbeeld dat nieuwe technologie banen doet verdwijnen. Dat klopt inderdaad, want wie komt er bijvoorbeeld nog bij een bank? Maar nieuwe technologie levert vooral ook nieuwe en andere banen op, het zorgt ook voor meer veiligheid, meer (constante) kwaliteit en hogere productie.
 • Dat medewerkers van 55 nog 12 jaar mogen werken biedt mogelijkheden. Ze doen ertoe! Laat senior productiemedewerkers onderdeel zijn van een ontwikkelteam. Maak afspraken over opleiding en diploma’s om medewerkers mobieler te maken. Vorm inspirerende koppels met jong professionals en stimuleer (reversed) mentoring.
 • Sluit aan op de levensfase van medewerkers. Maak afspraken over zekerheid die passend is voor de levensfase van een medewerker. Waarom geen kortere contracten bij jongeren en langere bij medewerkers met kinderen? Durf arbeidsvoorwaarden te flexibiliseren, zodat deze goed aansluiten op de behoefte van medewerkers.
 • In het verlengde hiervan: steeds meer bedrijven geven aandacht aan vitaliteit in de meest brede zin van het woord. Collega Hans Prinsen heeft hier recent nog een blog over geschreven.
 • Klanten vragen steeds snellere oplossingen en antwoorden. We kunnen in veel situaties niet meer jaren doen over een ontwikkeling. Dit verandert het werk en vraagt andere kwaliteiten van medewerkers (kortere termijn denken, oplossings-, klant- en resultaatgericht). Maar de eerste scheurtjes zijn ook zichtbaar. De beweging naar meer flexibiliteit is vaak bottom up in organisaties, maar traditionele organisatievormen en ‘oud denkend’ management werkt remmend.
 • Niet meer weg te denken, ook al zou je het wellicht willen is het toenemende gebruik van Big Data. Enerzijds eng wat er allemaal mogelijk is en in welke mate dit je privacy raakt. Anderzijds stelt het ons steeds beter in staat ons werk goed te doen op basis van juiste en actuele gegevens.
 • Transparantie en governance lijken bijna haaks te staan op trends als zelfregie, eigenaarschap en wendbaar kunnen werken en kan organisaties en medewerkers verstarren. Een andere kant van de medaille is dat dit ook een positieve impact heeft. Je kunt laten zien dat je vakbekwaam bent, dat je aantoonbaar en op de juiste manier je werk doet en dat je kwaliteit levert.

Welke trend denk jij dat het meest impact gaat hebben? Ook jij kunt de poll op onze website invullen. De trends zijn opgehaald uit (internationale) congressen als NextLearning, Learning Technologies, ATD en Masies Learning (link naar vlog Masies 2017 op onze website). En door aanvullend onderzoek.

Ontvang een gratis exemplaar

Al nieuwsgierig naar het boek ‘Investeer als een kip met een kop’? Schrijf je in voor een exemplaar.

Investeer als een kip met een kop

Vul hieronder je naam en e-mailadres in, zodat wij je een mail kunnen sturen zodra het boek klaar ligt.