ADVISEREN

 

ADVISEREN OVER LEREN EN ONTWIKKELEN

Op welke momenten binnen het bedrijfsproces, hoe en waarmee haal ik het beste uit medewerkers naar boven? Hoe leren en ontwikkelen medewerkers zodat zij een maximale werkprestatie neerzetten? Wij adviseren over het effectief inzetten van leren en ontwikkelen binnen een organisatie. Ons uitgangspunt is het 70:20:10-model van Charles Jennings. Hierbij maken wij de impact van het leren en ontwikkelen inzichtelijk. Wij sluiten onze leerinterventies graag af door het leerrendement van medewerkers in kaart te brengen aan de hand van het door ons ontwikkelde effectmetingsplan.

 

RENDEMENT VAN LEREN

Samen met jou zoeken we naar het perfecte balans tussen de inspanning, effectiviteit en rendement van leren en ontwikkelen binnen jouw organisatie. Als basis hiervoor gebruiken we de aanpak met het effectmetingsplan.

Effectmetingsplan Passend bij de omvang, risico en belang van een project stellen wij vooraf vast wat het aantoonbare effect en rendement van leer- en ontwikkelactiviteiten moet zijn. Dit doen we aan de hand van ons effectmetingsplan.

Evaluatiestrategie, – beleid en – proces Evalueren is één. Er voor zorgen dat de resultaten van de evaluatie ook daadwerkelijk leiden tot verbetering is twee. Hiervoor is meer nodig dan alleen een plan en een tool. Een duidelijke evaluatiestrategie, vertaald in beleid en processen, zorgt voor draagvlak in de organisatie om leren en ontwikkelen continu te verbeteren.

Meer weten? Kijk bij blogs en best-practices voor onze aanpak in de praktijk. Weten hoe je het effect en rendement van jouw investering in kaart brengt? Neem contact op met Stephan Obdeijn

 
 

BETERE PERFORMANCE OP DE WERKVLOER VIA 70:20:10


Samen met jou zoeken we een antwoord op deze vragen. Als uitgangspunt hanteren we het 70:20:10-model van Charles Jennings. Binnen dit model gaat het om de ideale mix van leeroplossingen.

De werkplek als krachtigste leeromgeving
Een betere performance is zichtbaar in de dagelijkse werkpraktijk. Op de werkplek is ook de toegevoegde waarde van onze leeroplossingen zichtbaar. Dit uitgangspunt is onze basis voor het ontwerpen en ontwikkelen van leer- en ontwikkeltrajecten. We ondersteunen het leren op de werkplek met verschillende vormen van performance support (denk hierbij aan job aids, apps of een digitaal leerplatform). We begeleiden en coachen op of zo dicht mogelijk bij de werkplek. Waar het kan, stimuleren we informeel leren. Mensen leren vooral als ze met elkaar in het hier en nu samenwerken en doen, ervaren, direct toepassen, herhalen, elkaar feedback geven en opgedane kennis en ervaring delen. We streven in onze opdrachten altijd naar de ideale 70:20:10 mix van leeroplossingen, samen de 100%.

Samenwerken met Tulser
Tulser richt zich op eigentijdse business- en taakondersteuning door middel van micro-learning, e-learning en performance support. Het combineren van de specialiteiten van beide organisaties leidt tot business impact, en door zowel online- als offline ondersteuning realiseren we optimale support. Kijk bij blogs en best-practices voor onze aanpak in de praktijk.

Meer weten?
Neem contact op met Paul Aartsen

 
 
 

OPLEIDINGSKUNDIG SCRUMMEN


De wereld verandert steeds sneller, en organisaties veranderen mee. Met Scrum ontwikkel je in korte tijd opleidingen, zodat medewerkers zich continu kunnen verbeteren in een lerende organisatie. Naast snelheid en flexibiliteit lever je met Scrum een product dat optimaal aansluit op de behoeften van je klant. Scrum biedt een heldere rolverdeling en vaste bijeenkomsten per sprint. In onderstaand figuur vind je het totale proces in een overzichtMaak kennis met onderwijskundige Scrum
Wij bieden op locatie een kennismakingstraject voor medewerkers. We pakken een casus uit de organisatie op en werken die met elkaar uit. Resultaat? Medewerkers ervaren de scrummethodiek en leveren een concreet product.

Waarom Scrum?
Scrum levert veel winst op: snelheid, flexibiliteit en kwaliteit in product en proces. Lees hier de voordelen van Scrum:
  • Scrum leidt tot een betere aansluiting van het product op de behoeften van de organisatie;
  • Scrum maakt het mogelijk wijzigingen in de omgeving, nieuwe inzichten of voortschrijdend inzicht direct toe te passen.
  • Je haalt via de product owner en andere stakeholders de ‘buitenwereld’ (de klant) stelselmatig naar binnen, waardoor je product beter aansluit op de behoeften van de klant;
  • Scrum leidt tot leren en verbeteren, in de opbouw van de sprints is ‘plan-do-check-act’ ingebakken. Zo maak je als team van sprint tot sprint een stijgende leercurve door: je leert de klant beter kennen en leert je expertise beter in te zetten;
  • Scrum zorgt voor optimaal teamwork.
Lees hier blogs over scrum
Meer weten?
Neem contact op met Annemiek van Kaam

.