Vijf leervormen die leiden tot prestatieverbetering

Duizenden jaren achter elkaar leerden wij in en door de praktijk: waarom nu niet meer? Na 35 jaar is ons vertrekpunt nog altijd: ‘leren op de werkvloer’. Leren wordt betekenisvol als we de werkomgeving inrichten als leeromgeving of als we het werk zoveel mogelijk naar de leersituatie brengen. In deze eerste blog van een blog-reeks leggen we uit hoe we vanuit ons wetenschappelijk onderbouwde werkplekleermodel prestatieverbetering realiseren.

Je leert het best op je werkplek

Door werkplekleren te integreren in je organisatie speel je makkelijker in op veranderingen.  Want veranderingen hebben invloed op je dagelijkse werk, je prestaties, je leer- en ontwikkelvermogen. In feite anticipeer je in je werk van vandaag ook alvast op het werk van morgen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Met werk(plek)leren zorg je dat je je werk zodanig organiseert dat je bijblijft. Dit doe je door: 

  • Werksituaties om te zetten naar leersituaties; 
  • Sociale interacties in het werk gebruiken om van te leren; 
  • Leiderschap zowel faciliterend als richtinggevend in te zetten; 
  • Technologie ter ondersteuning inzetten voor zowel collectief als adaptief leren. 

Praktijk met wetenschap

In ons werkplekleermodel combineren we 35 jaar praktijkervaring met wetenschappelijke onderbouwingen van onder meer The Five Moments of Need (Mosher) en De Zeven Grondtonen van Leren (Ruijters).

Zo komen we uit op vijf vormen van leren die tot een performanceverbetering leiden bij onze klanten:  

  • Informatief leren: specifieke taken die nieuw zijn of een functie die nieuw is;  
  • Verrijkend leren: specifieke taken die om een verdere professionalisering vragen;  
  • Transformatief leren: een verandering in rollen, taken, processen of samenwerkingsvorm wel of niet van buitenaf geïnitieerd;  
  • Onderzoekend leren: (samen) onderzoeken wat er precies nodig is. Bij vragen zoals: ‘hoe komt het dat…?’;  
  • Collectief leren: de wens het ‘samen leren’ verder te ontwikkelen (leerklimaat).  

Weten hoe dit in de praktijk werkt?

De aankomende maanden publiceren wij verschillende artikelen waarin concreet wordt hoe wij te werk gaan bij klantvragen waarbij werk(plek)leerinterventies oplossing bieden. Houd hiervoor onze social media in de gaten! 

Achter de schermen blijven we werken aan onze toolbox boordevol interventies. Ook blijven we bouwen aan het model om deze te voorzien van de nieuwste ontwikkelingen in ons vakgebied. Wil je op de hoogte gehouden worden over de volgende versie van de toolbox? Stuur dan een mail naar emc@emcperformance.nl


EMC
EMC