UWV

UWV klant

Naar een vernieuwd ontwikkelaanbod over verslaving –

Scrummen met de klant:
Het UWV heeft als doelstelling mensen aan het werk te krijgen en te houden. Soms zitten hier ook verslaafde mensen bij. Deze verslaafde klanten worden beoordeeld door verzekeringsartsen (VA) in samenwerking met sociaal-medisch verpleegkundigen (SMV) en arbeidsdeskundigen (AD).

Om de verschillende professionals optimaal uit te rusten voor dit onderdeel, wil de vakgroep Werk en psyche van het UWV een vernieuwd ontwikkelaanbod over verslaving samenstellen. In hoeverre kunnen verslaafde klanten functioneren op een werkplek, waar moet een werkgever rekening mee houden en hoe ga je te werk bij het beoordelen van deze klanten? De afdeling SMZ-CEC Opleidingen is ook benieuwd of Scrum hen helpt om sneller en efficiënter opleidingen te ontwikkelen. Samen met een Scrum master en opleidingskundigen van EMC gaan zij het avontuur aan om het ontwikkelaanbod over verslaving middels een Scrumtraject samen te stellen.

Wat is het doel?

In Scrum-termen formuleren we het doel van het project als project story: “Als vakgroep Werk en psyche willen wij een ontwikkelaanbod over verslaving opleveren, zodat de verschillende disciplines in onderlinge samenwerking een meer uniforme beoordeling kunnen doen op het gebied van belastbaarheid en participatie naar werk van klanten met een verslaving.”

 Aandachtspunten

 • Differentiatie in ervaringsdeskundigheid
 • Differentiatie in doelgroep (AD, VA, SMV)Hoe werken we?
  Na het vaststellen van de project story gaan we aan de slag in vier sprints van een dagdeel. Met elke sprint leveren we een stukje van het eindproduct (het ontwikkelaanbod) op. De omvang van de sprint is voor deze pilot vastgesteld op een dagdeel. We beginnen de sprint met een sprintplanning, waarin de product owner zijn prioriteiten kan aangeven: welk deelproduct leveren we aan het eind van deze sprint op? In het team formuleren we dit deelproduct als ‘definition of done’: wanneer is het klaar? Vervolgens verdelen we de taken en gaan we aan het werk. Halverwege de sprint doen we een standup meeting van een kwartier om de voortgang te bewaken: lukt het, heb je nog hulp nodig?
 • Elke sprint wordt afgesloten met twee korte bijeenkomsten:
 1. De review, waarin we de deelproducten presenteren aan de product owner en zijn feedback verzamelen
 2. De retrospective waarin we als team onze samenwerking evalueren en hier conclusies uit trekken voor de volgende sprint.

Afhankelijk van het opgeleverde deelproduct werken we concrete producten voor de opleiding verder uit in latere sprints.

We werken in een multidisciplinair team van opleiders en opleidingskundigen van het UWV, verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, sociaal-medisch verpleegkundigen en opleidingskundigen/scrum masters van EMC. Bij een van de sprints werkte ook een communicatie-expert mee. Zo zijn alle benodigde expertises steeds goed vertegenwoordigd.

Het product, wat hebben we gemaakt?
In relatief korte tijd zijn er concepten uitgewerkt en concrete producten opgeleverd:

 • een effectmetingsplan
 • het ontwerp van het totale programma van het ontwikkelaanbod
 • concrete uitwerkingen van onderdelen van het ontwikkelaanbod: de zelfscan, een filmfragment als leerinterventie, een job aid voor het vinden van informatie en het buddysysteem
 • een communicatie-actieplan om het ontwikkelaanbod onder de aandacht van de doelgroep te brengen.

In een korte tijd veel stappen maken, dat is Scrum!

Wat heeft het opgeleverd?

In de laatste retrospective benoemen we wat Scrum ons heeft opgeleverd;

 • Intensief samenwerken
 • Snelkookpaneffect: energie en versnelling
 • Veel disciplines bij elkaar: 1+1=3
 • Mooie, creatieve en concrete resultaten
 • Ruimte om te focussen (letterlijk en figuurlijk)
 • Trello en groepsapp droegen bij aan ‘de neuzen dezelfde kant op’
 • Wisselingen in het team werkte wat vertragend, maar brachten ook nieuwe inzichten en expertise van buiten

Een mailreactie van Esmeralda Wekker, verzekeringsarts-opleider, één van de UWV-deelnemers na het scrumtraject: “Ik wil graag nog persoonlijk teruggeven dat ik ontzettend genoten heb van het scrummen en de samenwerking met jullie. Jullie waren inspirerend, enthousiast en motiverend voor mij.”

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email