“Ik denk dat vriendschap meer is gebaseerd op gedeelde ervaringen dan op sympathie of aantrekkingskracht”, schrijft Bert Wagendorp (blz. 24)  in zijn vermakelijk geschreven zomerboek “Ventoux”, een hit en al wekenlang in de top 3 van de boeken-bestsellerlijst. En dat is terecht, want het is een leuk, maar ook indrukwekkend boek over vriendschap en wielrennen, met humor en verdriet. Ik ben zelf een amateur wielrenner, dus vind dit soort boekjes wel leuk. Je hoeft echt niet perse een man te zijn of van wielrennen te houden om dit boek te lezen. Ventoux is meer een metafoor over vriendschap, het leven zelf.

  • Ik trek de lijn van Ventoux door naar coaching en in het bijzonder naar ‘peer coaching’, een vorm van begeleiding die als doel heeft om het functioneren van de ander te optimaliseren. Peer is Engels voor gelijke. Peer coaching is dus het begeleiden van gelijken, bijvoorbeeld collega’s, met als doel het functioneren van collega’s te optimaliseren. Een veelvuldig gebruikte definitie is die van Robbins (1991): “Peer coaching is a confidential process through which two or more professional collegues work together to reflect on current practises; expand, refine, and build new skills; teach one another; conduct classroom research; or solve problems in workplace”. Toen ik Ventoux gelezen had en dat naast het coachingswerk legde dat ik veel doe, zag ik er mooie parallellen. In Ventoux helpen (redelijk) gelijkgeschakelde mensen/vrienden elkaar, geven feedback ; zijn kritisch op elkaar etc. Eerder schreef ik over Persoonlijke kracht en dat we daar tevens buddy’s inzetten. Collegiale consultatie; het werken met buddy’s e.d. is dus al een vorm van peer coaching. Veelal zie je dat met peer coaching bedoeld wordt: leeftijdsgenoten coachen elkaar, maar het is dus veel breder: het gaat om “gelijken”, om collega’s, vrienden; beroepsgenoten etc. Uit de definitie van Robbins blijkt al dat er verschillende vormen van peer coaching zijn, zoals:
  • talk walking: al wandelend elkaar verhalen vertellen, vragen stellen en feedback geven;
  • tweetallen coachen elkaar; buddysysteem;
  • tot coach opgeleide collega coacht andere collega;
  • collegiale consultatie: collega’s adviseren elkaar bij actuele problemen waarbij resultaat direct belangrijk is (kan ook volgens de intervisie-incidentmethode )
  • video interactiebegeleiding: ondersteuning met behulp van gemaakte videobeelden) etc.

Een aantal belandrijke randvoorwaarden voor peer coaching:
– een vertrouwelijke sfeer; de leden staan open voor elkaar en zetten het belang van de ander voorop (exploreren, Thomas en Kilman, 1999)
– de gecoachte staat open voor feedback en wil leren
– steun van leidinggevenden: in tijd, ruimte en mentale ondersteuning (het beste is als peer coaching in de organisatie is ingebed)
– peer coaching dat niet gezien wordt als beoordelingsmiddel
– peercoaches ontwikkelen coachingsvaardigheden (gespreksvaardigheden; geven en ontvangen van feedback; en het niet geven van adviezen…
de gecoachte komt zelf tot een oplossing
– het proces is aanhoudend en door de vrijwillige deelname worden positieve effecten bereikt.

Ik ben al een tijdje bezig met diverse varianten van peer coaching en zal in een volgend weblog wat meer schrijven over de diverse mogelijkheden van peer coaching door en voor jongeren. Het project waarmee ik met collega’s mee bezig ben heet Jongeren Coachen Jongeren (zie www.jcj.nl ). Heel inspirerend , maar daarover een volgende keer meer.

Ik besluit deze weblog met waar ik mee begon, een mooi citaat over peers, maar dan vrienden en wielrenners: “Op stukken nieuw asfalt hoorde je alleen het zoemen van de bandjes, een geluid dat gewoonlijk gelukzaligheid bij me oproept, maar dat nu een gevoel van gemis veroorzaakte. We spraken niet, op een enkele waarschuwing voor ander verkeer na. Vier mannen en we fietsten, nergens is het gevoel van vriendschap en loyaliteit zo sterk als bij een groepje mannen op de fiets. Je let op elkaar, de sterkste doet het meeste werk en zet anderen uit de wind. Je raakt bij het passeren even een rug aan, als een soort liefkozing. Je voelt de concentratie, de poging een fietsend beest te worden, een lijf, een geest. “