Van trainer naar performance coach

EMC Performance bevordert performance. En de vraag die we ons steeds vaker stellen: ‘hoe doen we dat met impact?’ Performance start bij de medewerkers. Hoe kunnen zij op de werkvloer werken aan hun performance en iedere dag een beetje beter worden?

Het begint allemaal met een L: een Leraar die Leerlingen Leert door te verteLLen. Maar tegenwoordig kom je daar niet zomaar mee weg. Leerlingen vragen stellen is meer van deze tijd. Zichzelf vragen laten stellen, want hierdoor leren ze veel meer. Datzelfde geldt ook voor de dagelijkse werkvloer. In deze weblog praat ik met onze drie ervaren performance trainercoaches: Ted Maros, Lisanne van Kippersluis en Frank Serraarens. We staan stil bij een mooie ontwikkeling in het vak van performance coach. In deze weblog een pleidooi om performance coaching in te zetten als effectief middel voor performance verbetering.

Is training really the answer?

Bij EMC merken we dat de reflex “doe maar een training” steeds minder voorkomt. En steeds vaker begrijpen bedrijven dat er effectievere en goedkopere aanpakken mogelijk zijn. Daarmee bedoel ik niet een verdere digitalisering van leeroplossingen, want ook daarover horen we vermoeide reacties als ”Oh nee, alweer een digitaal platform en een app? “ Nee, het gaat om de vraag die Cathy Moore (2016) ons stelt: “Is training really the answer?”. Zij geeft zelf eigenlijk al het antwoord: Als er issues spelen op de werkvloer, bekijk je hoe je de mensen in het dagelijks werk begeleidt en coacht, zodat ze echt verder geholpen worden. Meer over Cathy Moore: http://blog.cathy-moore.com/2013/05/is-training-really-the-answer-ask-the-flowchart/

Duurzaam leren

Volgens Heleen Cocu, Learning Manager van ASML doen veel trainers het goed. ‘Ze zijn grappig, gebruiken leuke werkvormen en scoren hoog in de evaluaties. Alleen ontbreekt vaak de koppeling met het werk en is het grotendeels niet duurzaam. Ook is de manager meestal weinig betrokken. We moeten niet alle externe trainingen weggooien, maar er is een beweging nodig voor een transfer naar de werkvloer. De trainer wordt performance coach. Iemand die op de vloer aanwezig is, begeleidt, coacht en feedback geeft. Daarnaast leidt hij nieuwe coaches op om de juiste vragen te stellen en feedback te geven. Onze L&D afdeling moet dit faciliteren en de afdeling van gedragsverandering worden.’

De eigenschappen van de performance coach

Het is duidelijk dat performance coaching een vak apart is. Het is een vak dat niet zomaar toegepast kan worden.  Hiervoor is ervaring en ook “opleiding” nodig. Ted Maros, een ervaren adviseur, facilitator, zegt daarover ‘Het gaat erom dat je het team en de manager in de driver-seat zet. Anders dan een training krijg je de opdracht om op de werkvloer iets in beweging te zetten. Als performance coach gaat het om de juiste vragen stellen, de mensen aan het denken en experimenteren zetten, waardoor een positieve energie ontstaat.’

10 gouden competenties

Ted spreekt over de 10 gouden competenties van een performance coach: Naast ervaring en zelfkennis:

  1. Visie (dit hebben en uitdragen; de 70-20-10 principes)
  2. Analyseren (o.a. bijdragen aan een Quickscan; Gap-analyse; toepassing Rummler-model)
  3. Confronteren (op een veilige manier)
  4. Coachen (agile werkend; het coachvak beoefenen)
  5. Signaleren (van effecten, gedragspatronen)
  6. Evalueren (draagt bij aan een Effectmetingsplan; evalueert mede het coachproces)
  7. Adviseren (agile werkend; teamwork; leiderschap)
  8. Rapporteren (aan team, leidinggevende/opdrachtgever)
  9. Escaleren (kritische vragen stellen; uitdagen; feedback geven)
  10. De toolbox gebruiken (diverse werkvormen, voorbeeld lenzen zie hieronder)

Werkafspraken

Volgens Ted kun je als performance coach zeker een half jaar betrokken zijn bij een team. ‘Terwijl je met een team aan het werk gaat, ben je ook bezig om de leidinggevenden het proces op termijn te laten overnemen. Je geeft advies; loopt mee en geeft feedback. Je bent een schaduwcoach.’ Aan het begin wordt met de mensen een werkcontract opgesteld. Ted: “Je maakt werkafspraken en gaat stretchen in het werk en dan slaat het leren maximaal aan. Dit is anders in een training.

Hoe zorg je voor impact?

Ook in een training kun je even stretchen, beetje pijn doen, maar het is minder duurzaam en heeft minder impact. Een voorbeeld: conflicthantering behandel je in een training  redelijk eenzijdig, maar op de werkvloer kun je het problemen direct oplossen. Volgens Ted is het daarnaast afhankelijk wie je doelgroep is, “wat werkt” en wat de hefboom is. In de zorg werkt het juist om wat ‘blauw’ te zijn, wat normatiever (zoals afspraken; procedures); in de al blauwe accountancy wereld is dat niet nodig; daar werkt het reflecteren op jezelf en het werk beter. Bij een bedrijf als ASML slaat werken aan meer dialoog, communicatie en feedback beter aan.

Dubbelslag in agile werken

Lisanne van Kippersluis werkt aan een groot leiderschapsprogramma voor een grote bank. Over performance coaching zegt zij: “Je haalt af en toe ook de mensen uit de context van het dagelijks werk om iets door te trainen of te oefenen. Dan let ik er als coach wel op dat het ingebed wordt in de praktijk. Je richt je als coach op het verbeteren van het werk. Het aanleren van vaardigheden is niet het hoofddoel, maar kan een middel zijn om het hoofddoel, het verbeteren van performance, te bereiken. Als coach is het belangrijk om flexibel te handelen. Want het is jouw rol om in te spelen op wat er gevraagd wordt en om meerdere werkvormen toe te passen. Daar zit een dubbelslag in: je bent als coach wendbaar, maar je leert de mensen dat zelf ook te zijn. Als je als medewerker wendbaar en flexibel bent, dan kun je ook beter reageren op verschillende situaties. In die zin maak je jezelf als performance coach overbodig. Je begeleidt de mensen, de teams zodat ze zonder jou verder kunnen”

Gedragsverandering

Frank Serraarens, zei onlangs: “Hans, ik kan het gedrag van andere mensen niet veranderen. Ik kan wel de mensen hun geconditioneerde gedrag laten onderzoeken. Ik laat ze kijken naar de manier waarop ze denken, om ze vervolgens oké te laten zijn met wat niet werkt. Het gaat erom dat je bewust loslaat en dit vervangt door gedachten die werken. Noem het anders kijken. Een nieuw perspectief. Zodra je anders kijkt, ga je anders doen en anders doen geeft een ander – lees beter – resultaat. Onze gedachten bepalen wat we doen en hoe we ons voelen. Ik merk dat mensen het meest geholpen zijn met de handvatten die ze aangereikt krijgen waarmee ze zelf invloed hebben op hun mindset en de positieve resultaten daarvan.“ Een mooie uitleg van Frank en het raakt het werk van de performance coach: invloed hebben tijdens het werk, op de werkvloer, mensen bevragen en coachen. De genoemde bewustwording en gedragsverandering geldt ook voor teams en groepen. Frank: ‘Niemand kan in zijn eentje groepspatronen ongedaan maken. Samen kunnen ze dat wel en zo bevrijden zij elkaar. Ga uit van het gemeenschappelijke: “hoe gaan we met elkaar om? Hoe gaan we om met heilige huisjes? Met conflicten en vooral: wat willen en kunnen we wel?”’

De Toolbox en het lenzenmodel 

 

 

 

 

 

Een van de 10 genoemde competenties van een performance coach is het werken met de Toolbox. Een van de tools is werken met het Lenzenmodel.

 

 

 

 

 

 

Het is van belang dat een performance coach observeert en ziet waar de mensen mee bezig zijn; wat hen beweegt. Het Lenzenmodel van Reint Jan Renes ondersteunt ons bij dat observeren, inschatten en het gebruik van diverse werkvormen. Renes ontwikkelde een gedragsmodel waarmee je op vijf manieren naar een gedragsvraagstuk kunt kijken. Elke manier zoomt in op een ander aspect van het menselijk gedrag. Hij zegt: ‘Kies voor jouw doelgroep wat je wilt realiseren: moeten ze iets doen of laten? Moeten ze iets snappen over zichzelf of moeten ze iets kunnen? Alles draait erom het huidige en gewenste gedrag scherp en specifiek te omschrijven. Zorg ook dat je een goed beeld hebt van de context waarin dit gedrag optreedt. De lenzen helpen je de route te kiezen waarlangs je dat gedrag effectief beïnvloedt.’ Dit lenzenmodel is voor ons EMC en de performance coach handig gebleken om hieraan oefeningen en werkvormen te koppelen.

Explore: ‘Performance verbetering’ 6 november

Hoe en waarmee maak je impact op de ontwikkeling van mensen? Gedragsverandering blijft een belangrijk en interessant proces. Binnen ons thema ‘performance verbetering’ zoeken wij naar manieren die leiden tot performance verbetering. Ben je nieuwsgierig naar meer ideeen en wil je hierover sparren met vakgenoten? Op 6 november organiseren wij een Explore waarin wij met trainers, L&D adviseurs en managers aan de slag gaan over hoe je snel en eenvoudig tot performance verbetering komt. Lees meer…