Van Caviadoolhof naar Beslisboom 

Is de leerinterventie die het snelst voor handen is, ook altijd de beste oplossing? In dit artikel gebruikt Afra Schipper de metafoor van de caviadoolhof uit het oude tv-programma ‘Prijs je Rijk’. Ze legt hierbij uit hoe je het gat tussen de huidige en de gewenste performance ontdekt en op logische wijze leerinterventies ontwerpt. 

Kun je je Fred Oster nog herinneren? In het programma Prijs je Rijk? Aan het eind van het programma kunnen de deelnemers een van de cavia’s, met namen als Mies Bouwman, Johan Kruijff en Andre van Duin, loslaten in de doolhof. In enkele seconden rent Mies tussen de panelen door richting een van de poortjes. Boven ieder poortje staat een geldbedrag. Prijs!  

Performance probleem

Ik moest aan de caviadoolhof denken toen we het met collega’s hadden over het ontwerpen van leerinterventies. In het proces van performance probleem naar leerinterventie zitten legio keuzes die soms zichtbaar en hoorbaar worden gemaakt, maar soms ook niet. In dat laatste geval belanden we in een doolhof. Wat gebeurt er in de doolhof van performance probleem naar leerinterventie? 

 De snelste oplossing 

Haast en ook stress zorgt ervoor dat Mies de kortste route neemt. Kortom de leerinterventie die het snelst voor handen is, wordt de oplossing. In een andere situatie is het poortje al door Andre bepaald. Bij de start is het al helder, hij rent zijn neus achterna. De interventie die eerder is ingezet, die heeft gewerkt, moet ook dit performance probleem oplossen. En dan hebben we de situatie dat Johan het zelf ook niet weet. Volledig onwillekeurig, zigzaggend loopt hij zijn pad. Hij maakt keuzes, ongrijpbaar voor de kijker en opeens rent hij een poortje door. Een performance probleem leidt een eigen pad in de organisatie en opeens komt de oplossing of interventie om de hoek zeilen. 

 Gap tussen huidige en gewenste performance 

Als interne of externe adviseur probeer je het loopje van de cavia zoveel mogelijk te beïnvloeden. In plaats van in een doolhof te belanden, wil je bij voorkeur de beslisboom inklimmen. Je kijkt omhoog, loopt een rondje onder de boom door. Je neemt de tijd voor een analyse en kijkt op organisatie-, proces- en individueel niveau naar de doelen, inrichting en aansturing. Je krijgt daarmee zicht op de gap tussen de huidige en gewenste performance. Wij vertalen dat in een effectmetingsplan. Stel de gewenste performance is realiteit geworden, waaraan kunnen we dat zien, horen en ook meten? 

Hoe ziet mijn route eruit? 

Als je weet wat er aan de hand is, kun je de boom inklimmen, je pad gaan construeren. Kortom je gaat je leerinterventies ontwerpen. Dikwijls begin je bij het bepalen van de uitgangspunten. Wat zijn de kaders waarbinnen ik ga ontwerpen? Moet ik het pad alleen afleggen of zijn er bijzondere weeromstandigheden. Daarna denk je na over de inhoud, de soorten interventies en de middelen die je inzet. Welke route leg ik af in de boom, hoeveel stappen ga ik zetten, neem ik touw mee. En houd je daarnaast nog rekening met een veelheid aan andere aspecten: bijvoorbeeld 70:20:10, consistentie tussen vorm en inhoud, transfer en aandacht voor het individu en zelfsturing.  

Beslisboom 

De doolhof is een beslisboom geworden. Wij willen met jou als klant de boom beklimmen. Daar hebben we een veelheid aan tools voor. Wil jij meer sturen op het proces van performance vraagstuk naar oplossing? Denk dan met ons mee over de beste aanpak voor performance verbetering. Kom op 6 november naar onze Explore over performance verbetering. Lees meer…