Stichting Edufarma

Edufarma klant

Co-creëren voor een optimaal resultaat

De opleiding tot Farmaceutisch Technicus biedt theoretische vakkennis aan die vereist is voor de industriële bereiding van geneesmiddelen. De opleiding sluit aan op het niveau vmbo – theoretische leerweg. De inhoud voor de nieuwe map wordt aangeleverd door academici die werkzaam zijn in de farmaceutische industrie en moet geschikt zijn voor deze doelgroep. Reden voor Edufarma voor het stellen van de volgende vraag:

‘Hoe kan de cursusmap voor de opleiding tot Farmaceutisch Technicus geoptimaliseerd en geactualiseerd worden zodat deze aansluit bij de doelgroep’. 

 

Onze aanpak

In co-creatie heeft EMC met Edufarma de doelen en het globaal ontwerp vastgesteld. De auteurs (alle werkzaam in de farmaceutische industrie) zijn met een schrijversworkshop en een feedbackronde met proefhoofdstukken begeleid op hun schrijfvaardigheden. Vervolgens heeft EMC in samenwerking met Edufarma de aangeleverde hoofdstukken onderwijskundig en inhoudelijk geredigeerd. Na een tekstuele eindredactie is de totale tekst bij EMC grafisch vormgeven. Na oplevering van de cursusmap zijn de examenvragen in de itembank in overeenstemming gebracht met de geactualiseerde inhoud: bestaande vragen zijn gescreend en aangepast, en op basis van een toetsmatrijs zijn nieuwe vragen ontwikkeld, met modelantwoorden en normering.

Resultaat

Het resultaat van deze aanpak is een cursusmap die zowel inhoudelijk als wat betreft ‘look and feel’ up-to-date is, en bovendien voor de cursisten optimaal toegankelijk en leesbaar. Bij de twee examens die inmiddels zijn afgenomen, hebben de kandidaten een kleine enquête ingevuld (respons van >95%). Zij vinden de leerstof duidelijk en aantrekkelijk gepresenteerd; de illustraties sluiten aan bij de tekst. Er melden zich meer kandidaten aan dan voorheen, en het slagingspercentage is van beneden 60% naar ruim 75% gestegen; het aantal ‘diepe’ onvoldoendes is daarnaast ook afgenomen.

De samenwerking met EMC was helder, prettig en effectief. EMC levert wat ze belooft

Eric Ligtenberg, voorzitter van de stuurgroep van Edufarma