Opleidingen ontwikkelen met Scrum en MVP

Snel en flexibel opleidingen ontwikkelen met Scrum en MVP

Voor het snel ontwikkelen van flexibele opleidingen is het heel gebruikelijk om de scrum-methode in te zetten. Scrum gebruik je als je  je doel sneller wilt bereiken en dus sneller een product wilt opleveren.

Ook voor het ontwikkelen van een opleidingsprogramma, een set opleidingsmaterialen, een blended learning traject, of een e-learning kun je de scrum-methodiek inzetten. Bevind je je in een snel veranderende organisatie, dan wordt er veel gevraagd van het leervermogen van je collega’s en dus ook van jou. Als opleidingskundige lever je opleidingsproducten om je collega’s in de snel veranderende business te ondersteunen in hun performance. De eisen aan deze opleidingsproducten zijn: snel op te leveren, optimaal aansluitend bij de behoeftes van dat moment, flexibel en gemakkelijk te onderhouden. In dit kader valt vaak de term Minimum Viable Product (MVP).

MVP
MVP is door Eric Ries geïntroduceerd in zijn boek ‘The Lean Startup’ (2011). Volgens Ries is een Minimum Viable Product “that product which has just those features and no more that allows you to ship a product that early adopters see and, at least some of whom resonate with, pay you money for, and start to give you feedback on”. Deze definitie heeft betrekking op de marketing en verkoop van een product zonder overbodig ontwikkelwerk te doen. Het idee is dat je met een eerste ‘proefballon’ voldoet aan de basisbehoefte en optimaal leert van de reacties en feedback van een eerste gebruikersgroep. Met het eerste product kunnen de gebruikers dus lang niet alles wat je uiteindelijk beoogt, toch heb je de functies die voor de gebruikers het belangrijkst zijn, de kern van het product, al wel uitgewerkt.

MVP en opleiden
Wil je snel en flexibel aan de klantbehoefte voldoen? Dan kun je MVP met een wat ruime interpretatie van het begrip ook gebruiken bij het ontwikkelen van (opleidings)producten. Om mee te kunnen in die snel veranderende omgeving is de onderhoudsvriendelijkheid van het product wel een belangrijke eis. Het idee van MVP sluit aan bij het met Scrum ontwikkelen van opleidingsproducten. In feite pas je binnen Scrum MVP’s toe om na elke sprint snel terugkoppeling te vragen bij de product owner. In elke sprint ontwikkel je een deelproduct dat aan de -op dat moment- belangrijkste behoeftes van de doelgroep voldoet. In de review vraag je stakeholders om terugkoppeling op je product. Daarnaast kun je het product in de praktijk testen door een pilot te organiseren van bijvoorbeeld een training of werkvorm die je op die manier ontwikkelt. Vervolgens pas je de training aan na de terugkoppeling.

MVP zonder scrum
Ook zonder Scrum kun je MVP toepassen. Dit hebben wij gedaan voor een retailbedrijf dat nieuwe medewerkers snel wilde opleiden voor de opening van nieuwe distributiecentra. Om er achter te komen welke leerdoelen bereikt moesten worden, hebben we een quick scan van de opleidingsvraag uitgevoerd. Met interviews en werksessies verzamelden we informatie over aanleiding, leerdoelen, doelgroep en randvoorwaarden. Op basis van deze quick scan adviseerden we het ontwikkelen van een e-learning. Toen bleek dat de opleiding sneller nodig was, dan dat de e-learning kon worden opgeleverd, zijn we naar alternatieven gaan kijken. Zonder scrum in te zetten, droeg ons eindproduct toch bij aan de wendbaarheid (agility) van de interne opleiding. Benieuwd welk product we hebben opgeleverd? Klik hier om meer te lezen over ons project.

Valkuil MVP
Met MVP sluit je product snel en optimaal aan bij de behoeften van jouw doelgroep/opdrachtgever. Een valkuil hierbij is het misverstand dat je met een MVP concessies kunt doen aan de kwaliteit. Een MVP is een deelproduct dat je oplevert als een bruikbaar (eind)product. Besteed dus net zoveel aandacht aan bijvoorbeeld tekst en grafische vormgeving als je in andere gevallen doet. Ook bij een MVP is het belangrijk dat de trainer is voorbereid en de organisatie van de training goed verloopt. Met de pilot wil je immers terugkoppeling op de kern van het product en niet op de randvoorwaarden.

Het gaat om de mindset!
Concluderend: met een MVP ontwikkel je een opleidingsproduct dat op kwalitatieve wijze aan de basisbehoeften voldoet. Je helpt je opdrachtgever snel en flexibel een stap verder. Het ontwikkelen van MVP is een mindset. Je denkt vanuit de vraag: ‘hoe kunnen we medewerkers snel en flexibel opleiden zodat zij voldoen aan de steeds veranderende eisen?’ Het uitvragen van de basisbehoefte bij de opdrachtgever en het in co-creatie ontwikkelen, zijn daarbij nog belangrijker dan voorheen. Zo help je jouw (interne) opdrachtgever bij het agile opleiden van medewerkers.

Deze tekst is geschreven door Annemiek van Kaam, scrummaster. Ze is geassocieerd adviseur en gespecialiseerd in het ontwikkelen van leertrajecten. Wil je meer weten over de scrum-methodiek of zelf scrummaster worden? Dan is de module ‘projectmanagement’ misschien iets voor jou.

 Zoek je ondersteuning bij een (Scrum)opdracht? Neem dan contact met ons op via 0346217000 of per mail isobdeijn@emcperformance.nl

Meld je hier aan voor onze sessie: ‘ik wil snel en flexibel opleiden’. In deze sessie staat de scrum-methode centraal.