Robert Brinkerhoff

High Impact Learning

Boek: High Impact Learning van Brinkerhoff.

De Amerikaanse professor Brinkerhoff pleit in zijn bestseller High Impact Learning (Brinkerhoff en Apking, 2001) voor meer aandacht voor leeractiviteiten voorafgaand en na afloop van een training of cursus. Uit grootschalig en herhaald onderzoek van zijn faculteit blijkt dat de gemiddelde Amerikaanse organisatie 80% van het opleidingsbudget aan formele trainingen en opleidingen besteedt. Ditzelfde geldt voor de inspanningen. Opleidingsadviseurs zijn het merendeel van hun tijd bezig met het verbeteren en perfectioneren van opleidingsprogramma’s: ‘Geven we tijdens de opening van de training de opleidingsnoodzaak wel voldoende aan?’ ‘Zijn de werkvormen wel gevarieerd?’ ‘Komt de werkpraktijk voldoende aan bod?’ ‘Worden mensen met diverse leerstijlen voldoende aangesproken?’ ‘Spreekt de trainer wel de taal van de organisatie?’ Stuk voor stuk relevante vragen vanuit didactisch oogpunt.

Volgens Brinkerhoff is deze focus echter niet te verantwoorden als je vanuit organisatieperspectief naar leren kijkt. Een training of formele opleiding levert maximaal 20% van het uiteindelijke rendement op; 80% van het rendement realiseer je in het voor- en natraject. Zijn advies: besteed 80% van je inspanningen en budget aan leeractiviteiten voor en na afloop van een formele training of cursus. Opleidingsadviseurs behoren op die momenten in het leerproces hun invloed te laten gelden. Dat zijn de ultieme momenten om toegevoegde waarde voor de organisatie te leveren.

Met het toepassen van de principes van Brinkerhoff worden leerprocessen in organisaties niet alleen effectiever. De focuswijziging leidt, niet onbelangrijk, tot een forse reductie van out of pocket kosten en verletkosten.

BewarenBewaren

EMC
EMC

2 Comments

  1. Rolf Touwen schreef:

    Dit artikel is heel goed bruikbaar voor Fontys Hogescholen en haar groots vorm gegeven en uitgewerkt professionaliseringsbeleid in de vorm van FKO (Fontys Kwalificatie Onderwijs).
    Dank daarvoor.

  2. Astrid Verkoren schreef:

    Jullie inspireren mij enorm, voor zowel mijn werk/ locatie als ook door dit artikel. Ik denk nl al jaren: 90-93% van presenteren is non-verbaal. Waarom besteden de meeste presentatie trainers/ opleidingen dan zoveel tijd aan cognitieve structuur ipv lichaamsgerichte technieken en expressie? Dát ga ik op mijn site zetten! Dank voor de input. En een knuf aan de sexy bewaker!