Product owner als succesfactor in scrumproject

Samen met de Product Owner en het Ontwikkelteam ontwikkelen we opleidingskundige producten. Als scrum master begeleiden wij hierin.

Keer op keer wordt in de praktijk bevestigd dat de Product Owner bepalend is voor het succes van het project. Op basis van onze ervaring hebben we in kaart gebracht wat belangrijke activiteiten zijn van de Product Owner voor en tijdens het project. In dit artikel leggen we uit hoe wij de Product Owner adviseren en ondersteunen.

Product Owner
De Product Owner is letterlijk eigenaar van het product. Waar is hij verantwoordelijk voor? Voor het Ontwikkelteam levert hij de visie en kaders aan op basis waarvan een goede Projectstory en Product Backlog opgesteld worden en de gewenste producten ontwikkeld kunnen worden.

Voorafgaand aan het scrumtraject ondersteunen wij als opleidingskundige Scrum Master de Product Owner bij:
• het ophalen van wensen en eisen bij de stakeholders;
• het vertalen van deze eisen in een visie op het product;
• het opstellen van kaders voor het product waarin de (leer)doelen de inhoud afkaderen;
• het formuleren van acceptatiecriteria die de voorwaarden en eisen voor het product omschrijven;
• het inschatten van belemmeringen en risico’s.

Scrum Master als schakel
Tijdens het scrumtraject schakelt de Scrum Master met de Product Owner over deze onderwerpen en over de prioritering van de backlog items. Bovendien begeleidt de Scrum Master de Product Owner in wat er van hem verwacht wordt in zijn rol in het scrumtraject. Het is dan ook belangrijk om af te spreken wanneer de Product Owner aanwezig is, met welk doel, welke verantwoordelijkheden hij daarbij heeft, met wie hij samenwerkt en hoe. Door vooraf heldere afspraken te maken met de Product Owner leggen we een basis voor een goed product en een efficiënt proces. Deze afspraken hebben zowel betrekking op de inhoud als de vorm van het proces.

Ons vakgebied
Tijdens een professionaliseringsavond bij EMC hebben onze adviseurs/ Scrum Masters samen met Daan Vugs, Product Owner en verkeerskundige bij Vialis, de rol van Product Owner verder in kaart gebracht en toegepast op ons vakgebied. Benieuwd hoe het onderwijskundig scrummen er in de praktijk aan toegaat? Neem dan contact op met een van onze adviseurs Annemiek van Kaam / Lisanne van Kippersluis.