Performanceverbetering

Leg de verantwoordelijkheid voor perfomanceverbetering niet buiten je organisatie

Naar aanleiding van het onlangs verschenen boek ‘Leren ? Ik werk liever !’ besteedt het relatiemagazine van VNO-NCW Midden, Middelpunt, aandacht aan leren in een werkgerelateerde context , ‘training on the job’. Paul Aartsen legt in het artikel uit wat de kracht is van leren op de werkplek en pleit ervoor dat organisaties de verantwoordelijkheid van performanceverbetering juist binnen de organisatie houden in plaats van deze uit te besteden.

‘Leg de verantwoordelijkheid voor performanceverbetering niet buiten je organisatie’

Paul Aartsen van EMC in Middelpunt van VNO-NCW

Bekijk het artikel Leg de verantwoordelijkheid voor perfomanceverbetering niet buiten je organisatie

 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email