Onderzoek de mogelijkheden

Op een mooie namiddag in mei bespraken wij met collega’s het boek ‘Interveniëren en veranderen, zoeken naar betekenis in interactie’ onder redactie van Jaap Boonstra en Leon de Caluwé (2006). Op het terras in de zon namen wij het hoofdstuk van Luk Dewulf en Luc Verheyen onder de loep. Zij verbonden als een van de eersten de methodiek van appreciative inquiry en met het instrument large group interventions.

Met onderstaand artikel in Leren in organisaties (11-2008) wilden Koos van Unen en ik onszelf en de lezer wat meer achtergrondinformatie en praktische handvatten geven om de beschreven aanpak succesvol in praktijk te brengen.

Onderzoek de mogelijkheden

EMC
EMC