FFP

ftp klant

Nieuwe systematiek Permanente Educatie (PE)

De combinatie van het complexe vakgebied met een snel veranderende omgeving noodzaakt de gecertificeerd financieel planner om zijn kennis en vaardigheden permanent op peil te houden en te actualiseren. Reden waarom FFP (de keurmerkorganisatie voor financieel planners) aan de slag is gegaan om een nieuw systeem voor Permanente Educatie (PE) te ontwikkelen dat goed aansluit op de dagelijkse adviespraktijk van de financieel planners. EMC Performance (EMC) is gevraagd om de implementatie te doen van deze nieuwe systematiek.

Leren door (samen) te werken
EMC was projectleider van de implementatie van de nieuwe PE-systematiek. EMC heeft samen met de klant het ontwerp van het nieuwe PE-systeem uitgedacht en in nauwe samenwerking met Cito de nieuwe PE-systematiek uitgevoerd.

Binnen het nieuwe PE-systeem is zowel ruimte voor leren door te werken, als leren door samen te werken en leren door het volgen van formele leerinterventies. Dit maakt dat het nieuwe PE-systeem innovatief is binnen de financiële dienstverlening.

Van een puntensysteem naar een praktijkcasus
De oude PE-systematiek bestond uit een puntensysteem. Financieel planners moesten elk jaar een bepaald aantal punten verzamelen door middel van het bijwonen van trainingen, symposia etc. Dit oude systeem stimuleerde de financieel planners niet om in de praktijk aan de slag te gaan met de opgedane kennis. De nieuwe vorm helpt de financieel planners om actief met hun vak aan de slag te gaan en daadwerkelijk aan te tonen dat ze in staat zijn om hun vak op een kwalitatief hoogwaardige wijze uit te dragen. Uiteindelijk draagt dit bij aan een sterk keurmerk en herkenbaar kwalitatief hoogwaardige adviseurs.

Wil je meer weten? Of wil je dat wij meedenken hoe je permanente educatie op een andere wijze kunt vormgeven in jouw organisatie? Neem dan contact op met Lotte.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email