Module zichtbaar resultaat

Leergang effectmeting

Met leeractiviteiten en interventies wil je toegevoegde waarde leveren. Daarom vormt evaluatie en effectmeting een essentieel onderdeel van deze leergang.

Door aan het begin van een project vast te stellen wat de gewenste prestatieverbetering is, kunnen we de realisatie van de prestatieverbetering monitoren. En, omdat per leerinterventie is vastgelegd wat de bijdrage is aan de gewenste prestatieverbetering, kunnen we ook de effectiviteit van de leerinterventies vaststellen. Dit met het doel om iedere dag een klein beetje beter te worden.

Het boek ‘Haal je kop uit het zand! Leren met zichtbaar resultaat’ (Obdeijn, Lubberts, 2013) met daarin beschreven de aanpak met het Effectmetingsplan (EMC, 2009) is de basis voor deze module.

Expert: Stephan Obdeijn