Module Breinleren

Leergang breinleren

Stof op verschillende manieren leren, waarbij de verschillende zintuigen worden aangesproken. Leren met heldere doelen voor ogen in de context waarin het geleerde moet worden toegepast. Leren door fysieke inspanning, door positieve en ontwikkelingsgerichte feedback. Leren met een zekere spanning, door herhaling en door na te doen. Leren door voort te bouwen op aanwezige kennis en vaardigheid.

Allemaal principes die in breinonderzoek worden aangetoond als effectieve mechanismen bij leren. Op welke manier kun je deze principes inzetten om effectiever te leren en prestaties te verbeteren? En op welke manier kun je deze inzetten bij het ontwerpen en ontwikkelen van leerinterventies.

In deze module bespreken we deze principes van de toepassingen van breinkennis en pas je deze toe in je eigen case.

We gebruiken het boek ‘Brein in training’ (Van Dinteren, 2012) als basis voor deze module.

Expert: Ria van Dinteren

  brein in training

BewarenBewaren

EMC
EMC