Ministerie van SZW

Min szw klant

Leerkringen in het kader van het leiderschapsprogramma

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft recent haar visie en kernwaarden bijgesteld. Door een gezamenlijke leersituatie voor haar leidinggevenden te creëren wil het Ministerie inzetten op het stimuleren van gedrag dat past bij de nieuwe visie en kernwaarden en het ontwikkelen van eigenaarschap voor het eigen leerproces. De context van het werk is hierbij belangrijk om te leren van en met elkaar om zo het werk beter te kunnen doen. Reden om de volgende vraag aan ons te stellen:

‘Creëer een gezamenlijke leersituatie voor de leidinggevenden van het Ministerie op basis van de individuele leer- en ontwikkelvragen die naar voren zijn gekomen uit de 360 graden feedback en het persoonlijke gesprek’.

 

Onze aanpak

We hebben leerkringen georganiseerd waaraan per leerkring acht leidinggevenden deelnamen. Deze leerkringen kwamen periodiek bij elkaar gedurende het leiderschapsprogramma. In co-creatie met de leidinggevenden bepaalden we de inhoud voor de bijeenkomsten met de leerkring. Belangrijk uitgangspunt daarbij is te komen van denken naar doen. Leidinggevenden namen ondersteunend aan de leerkringen deel aan facultatieve leeractiviteiten.

Resultaat

De leerkringen zijn positief gewaardeerd, de directeuren hebben de aanpak met leerkringen als waardevol ervaren.  Zoals een van hen het verwoordde ‘met elkaar kwamen we in gesprek en raakten we de essentie van het werk en onze eigen bijdrage daarin. Jullie begeleiding daarbij was prima en uitdagend!’.

Waardevolle bijdrage aan organisatieleren!

Bram Castelein, senior consultant Learning & Development

EMC
EMC