Meer impact met continue performance verbetering 

Snelle veranderingen in de markt zorgen dat bedrijven continu werken aan de verbetering van bedrijfsresultaten. Hoe ga jij om met performance verbetering als L&D adviseur, trainer of coach? 

 

Een vraagstuk dat wij bij veel klanten terugzien: Hoe maken we bedrijfsproblemen inzichtelijk. En hoe zorgen we ervoor dat dit inzicht leidt tot een aanpak van continue prestatieverbetering?’

Welke stappen neem jij om vanuit leren en ontwikkelen een bijdrage te leveren aan een beleid waarin processen sneller en eenvoudiger moeten? En hoe pak je dit aan in een wereld waarin je nog vaak wordt gezien als klassieke trainer of opleidingsontwikkelaar?In de praktijk zien we dat veel organisaties leer- en ontwikkelafdelingen inzetten voor trainingen en opleidingen. De focus ligt op leren in plaats van op performance. En als de focus wel op de performance ligt, dan gaat het vaak om de korte termijn en niet om continue performance verbetering. Een gemiste kans, omdat performance verbetering gericht is op de ontwikkeling van een samenhangend systeem. Een systeem waarbij het presteren van de medewerker wordt ontwikkeld ten behoeve van organisatiedoelstellingen.Wat is er nodig om je rol als klassieke trainer of opleidingsontwikkelaar te doorbreken en je rol te pakken als ‘performance adviseur’?

 

Duurzame prestatieverbetering

Om processen sneller en eenvoudiger te maken, hebben we eerst gekeken naar de drie belangrijkste uitgangspunten voor het duurzaam verbeteren van prestaties.

 

  1. Je hebt een brede blik op de werkvloer: draagt leren bij aan de prestatieverbetering? Hoe is het gesteld met de sturing, de processen? Weet de werknemer voldoende welke taken hij moet verrichten en wordt hij hier ook voor beloond?
  2. Zorg dat je leeroplossingen aanbiedt die (dicht) op de werkplek en flexibel zijn. Door kortdurende interventies aan te bieden en bij te sturen bereik je vaak meer.
  3. Toon businessresultaten aan de hand van een effectmetingsplan. Om erachter te komen wat de impact is van je aanpak, is het noodzakelijk data te meten, te verzamelen, te analyseren en te rapporteren.

 

Spreek over performance

Als je jouw opdrachtgever de vraag stelt ‘Wanneer ben je tevreden met een leeroplossing?’. Dan is vaak het antwoord: ‘als de leerdoelen zijn behaald en de medewerkers tevreden zijn’. Maar dan zitten we nog maar op evaluatie niveau 2 van Philips (potential). Wat verander je daarmee in het gedrag op de werkvloer? En worden de doelen van de afdeling of organisatie daarmee behaald? Een vraag als ‘waar lig je ‘s nachts wakker van?’ levert veel informatie op over de organisatiedoelen of teamdoelen die iemand wil bereiken. Wat zit performance verbetering in de weg? En hoe bereik je performance verbetering? Vaak is leren slechts een onderdeel van de oplossing en soms moet de oplossing voor een performance probleem buiten het leren worden gezocht.

 

Ontwerp kleine interventies en evalueer tussentijds

  
Blijf in gesprek over performance. Wees bij de start en tussentijds scherp op de performance doelen: dit zijn je ankers om de huidige prestaties tegen af te zetten. Het helpt hierbij om korte interventies te doen, die je vervolgens evalueert en bijstuurt. Op deze manier ben je continu met performance verbetering bezig en hier ook regelmatig over in gesprek. Door kleine successen te boeken op het gebied van performance verbetering word je eerder gevraagd om opnieuw mee te kijken bij performance vraagstukken.

 

Een belangrijk onderdeel van performance verbetering is het coachen op de werkvloer. Dat kan een beroepstrainer, coach of adviseur doen. Het is anders dan het klassieke model: de man of vrouw voor de klas, al of niet blended. Het vraagt andere, meer specifieke competenties. Bij Performance Coaching kijken we allereerst naar de redenen van de Performance Gap. Die redenen zijn te vervatten in vijf lenzen (gebaseerd op het persuasive by design model)waarmee je naar een performancevraagstuk kijkt. Dit model stelt ons in staat de route en interventies te kiezen waarmee je de performance effectief beïnvloedt omdat ze leiden tot duurzame gedragsverandering.

 

Explore

Ons doel is om organisaties snel en vakkundig te ondersteunen bij continue performanceverbetering. Op 6 november organiseren wij daarom de explore bijeenkomst ‘Ik wil snel en eenvoudig performance verbetering’. Een bijeenkomst voor trainers, coaches, L&D adviseurs en managers om mét en ván elkaar te leren. We gaan graag met je in gesprek over performance verbetering door middel van de performance quickscan, de performance toolbox én het vak performance coaching. Hoe kijk jij tegen deze facetten aan? En wat moet hieraan volgens jou nog toegevoegd worden? Denk mee over de stappen naar duurzaam performance verbetering en klik hier om je aan te melden.

Margot van Keulen & Martine Rijpkema

 

 

 

 

EMC
EMC