MBO incubator

Hoe kan het ondernemerschap door Mbo-ers gestimuleerd worden? In opdracht van Provincie Utrecht deed EMC hiernaar onderzoek. Lees het rapport MBO incubator het glazen ondernemershuis met een beknopte weergave van de meer dan veertig gesprekken die EMC heeft gevoerd.