Linda in de wereld van de Fysiotherapie

Onze onderwijskundigen zitten overal, want in elke wereld leren we. Deze week is het de beurt aan LindaIn een van de vergaderkamertjes bij haar opdrachtgever in Amersfoort settelt ze zich. Ze heeft tijd vrijgemaakt om met mij te Facetimen. 

Linda vertelt over haar opdracht bij de Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Ze helpt het team scholing met het verder ontwikkelen van beleid en werkprocessen. Daarnaast werkt ze aan diverse andere dossiers op het gebied van deskundigheid (beroepsprofielen, BIG-herregistratie, Intercollegiale Overleggen Fysiotherapeuten etc.) En eigenlijk doet ze nog véél meer.

‘Ik heb het bij het KNGF ontzettend naar mijn zin. Als enige onderwijskundige, merk ik dat ik vanuit die expertise een andere kijk heb en dat levert een mooie samenwerking op.’  

Oja … Vertel?
‘De senior medewerker kwaliteitsbeleid wilde toe naar een nieuw beleid op scholing/deskundigheid. Door met elkaar in gesprek te gaan over de huidige en gewenste situatie, door kritische vragen te stellen en door te helpen antwoorden en concrete acties te formuleren zoek je samen vanuit de oorzaak naar een passende oplossing. Tot voor kort werd er vooral nagedacht over wat men over wil brengen, puur de inhoud. Nu wordt er veel meer stilgestaan bij de te bereiken doelen en wordt er gekeken naar de elementen: kennis, vaardigheden en attituden. Daarbij wordt binnen het KNGF nu meer aandacht besteed aan het ‘hoe’, wordt er meer in werkvormen gedacht. Pas nadat je weet wat je wilt bereiken en wilt overbrengen, kies je je middel en niet andersom. Er gaat tegenwoordig ook een lijst met daarbij passende werkvormen door de organisatie.’ 

Accreditatiepunten
Straks gaat ze in gesprek met een collega over deskundigheidsbevordering. Fysiotherapeuten moeten jaarlijks een aantal accreditatiepunten halen. Het KNGF biedt als beroepsvereniging ook meerdere activiteiten aan waarmee fysiotherapeuten hun punten kunnen halen. Voor het KNGF betekent dit het jaarlijks organiseren van diverse activiteiten. ‘Ik bespreek met deze collega welke activiteiten (in dit geval lezingen) we uit willen gaan zetten en waarom? Vervolgens bekijken we samen welke KNGF’er dit kan coördineren en organiseren.’ Daarna heeft ze het wekelijks overleg met het team scholing. Op de agenda staat: bij welke lezingen kunnen er nog wat aanmeldingen bij? En hoe staat het met de evaluaties van de trainingen en lezingen? Linda heeft het evaluatieformulier verkort. Van de elf naar de vijf vragen.  

Linda weet veel van evaluatie & effectmeting. Benieuwd hoe zij in deze opdracht met dit onderdeel omging? Neem contact met haar op via lvanpelt@emcperformance.nl.