Leren van expedities

Ons werk is natuurlijk niet zo gevaarlijk als de expeditie van Amundsen. Deze Noorse ontdekkingsreiziger bracht het er goed vanaf, zeker in vergelijking met zijn concurrent Scott, die met zijn team als tweede de Zuidpool bereikte en de terugweg helaas niet overleefde. Het verschil zat in de voorbereiding. Amundsen had onderzoek gedaan naar de Inuit: hoe (over)leven zij in extreme kou? Wat zijn mogelijke risico’s en hoe kun je die zo goed mogelijk beperken? Hij profiteerde van wat hij leerde van de Inuits voor de uitrusting en opleiding van zijn team en maakte een goede planning.  

Voorbereiding = voorsprong 

Voorbereiding geeft je een voorsprong, ook in ons werk, waarin we mooie opleidingstrajecten mogen ontwerpen en uitvoeren, voor mooie organisaties en fijne mensen. Daarbij zijn we vaak afhankelijk van vakexperts, die tijd voor het project moeten vrijmaken; van stakeholders, die het niet altijd met elkaar eens zijn over nut en noodzaak van de opleiding; tot randvoorwaarden als tijd, budget en systemen, die niet altijd optimaal zijn. Kortom, hoe welwillend al onze stakeholders ook zijn, niet altijd is het klimaat voor de opleiding bij voorbaat warm en zonnig. En, zoals Amundsen en Scott een onbekende situatie tegemoet gingen, zo starten ook wij steeds in een nieuwe omgeving, aan een nieuwe vraag. 

Hoe bereid je je voor op het onbekende? 

Projectmatig werken geeft ons hier de handvatten voor. Bij EMC werken we van oudsher met ADDIE (analyse-design-development-implementatie-evaluatie). Dit is een traditionele projectaanpak die een brede vraag gefaseerd ‘trechtert’ naar een concreet product. Tegenwoordig werken we ook graag met agile methodieken, zoals design thinking en Scrum, waarbij we sneller de belangrijkste deelproducten kunnen opleveren. Welke methodiek we ook kiezen, we starten altijd met een voorbereiding met onze klant, waarin we minimaal het volgende onderzoeken: 

·        Wat willen we bereiken? Hoe ziet dat er concreet uit, in opbrengsten voor de organisatie, gedrag (performance) en kennis en vaardigheden? 

·        Hoe is de situatie nu? 

·        Wie binnen de organisatie heeft op welke manier invloed op ons project, wie kan ons helpen, wie heeft belang bij ons project? Op welke manier nemen we al deze stakeholders mee op onze gezamenlijke expeditie? 

·        Welke risico’s zien we en welke maatregelen kunnen we daartegen ondernemen? 

·        Welke aanpak kiezen we om bij ons doel te komen, welke stappen nemen we? Wie hebben we waarbij nodig? 

·        Hoe plannen we deze stappen? 

In de voorbereiding onderzoeken we ook welke projectmethodiek het best past bij de klant en de vraag, en geven we samen vorm aan de beste aanpak, om het beste resultaat te kunnen bereiken. Komende weken lees je meer over de verschillende methodieken. Maar wanneer kun je het beste ADDIE toepassen, en wanneer beter Scrum? Hiervoor hebben we een mooie interactieve tool ontwikkeld. Later deze week delen we deze tool met je! 

Annemiek van Kaam 

L&D adviseur