Van ‘U vraagt, wij draaien’ wordt niemand beter

Als opleidingskundig adviseur krijg ik vragen van grote en kleine organisaties. Net als voor elke vorm van consultancy is luisteren naar de klant belangrijk. Maar wat betekent luisteren? Betekent dat een open houding, meeschrijven, samenvatten en af en toe doorvragen? Ik geloof dat het meer is dan dat. Om een klant of organisatie echt te ondersteunen, wil je kritisch zijn. Wat vraagt de klant nou echt? Waar komt de vraag vandaan? Wat is daadwerkelijk de oorzaak van het probleem? Om inzicht te krijgen moet je de vraag achter de vraag helder te krijgen.

Wanneer is de aanpak juist?
Vaak zijn mensen geneigd om te focussen op de inhoud en meteen te starten met uitvoeren. Een nieuwe leergang voor een bepaalde doelgroep? Oké, dan gaan we aan de slag! Maar wie kijkt of deze aanpak wel bijdraagt aan de oplossing van het probleem? Het is daarom belangrijk om eerst een pas op de plaats te doen. Wat is de ideale situatie en waar staan we nu? Het is de rol van een opleidingskundig adviseur om mee te denken, maar ook om kritische vragen te stellen en inzicht te geven. Ooit hoorde ik een HRD-manager van een grote klant zeggen: ‘Van “U vraagt, wij draaien” wordt niemand beter’. Een goede adviseur luistert en tegelijkertijd daagt hij of zij de organisatie uit om net dat stapje extra te maken om beter te worden.

Geen wasstraat
Om een organisatie net dat stapje extra te laten maken, is het kijken naar de individuele leerbehoefte van medewerkers belangrijk. Je wilt geen wasstraat waar een groep verplicht doorheen moet. Hoe bied je ontwikkelaanbod aan dat passend is voor iedereen? Minder ‘one size fits all’ en meer ‘one size fits me’. Het leren en ontwikkelen hoort aan te sluiten op het individu en bij voorkeur plaats te vinden op de werkplek of in een andere nagebootste praktijkomgeving. Dit werkplekleren is van belang, omdat wij de werkplek als krachtigste leeromgeving beschouwen. Hier wordt geleerd door te doen én te ervaren.

Aanbod afstemmen
Hoe kan het aanbod dan afgestemd worden op het individu en plaatsvinden in het werk? Bijvoorbeeld door het leren te ondersteunen door middel van Performance Support. Deze vaak online vorm van taakondersteuning gebruik je op het moment dat je het nodig hebt. Het is een ‘just in time’ oplossing die je direct in je werkpraktijk toepast en bijvoorbeeld een cursus vervangt. Het voordeel is ook dat je die aspecten opzoekt die voor jou van belang zijn.

Co-creëren
Niet direct leveren zonder kritisch te zijn, maar ook niet zelf bedenken of oplossen. Co-creëren om voor de klant een beter resultaat neer te zetten. Samen de vraag helder krijgen en samen de best passende oplossing vinden. Dan lever je pas echt toegevoegde waarde.

Deze blog is geschreven door Lisanne van Kippersluis, adviseur bij EMC.