De vijf stappen voor leidinggeven aan jonge professionals

Lees hier over het vijf stappenmodel voor het begeleiden van jonge professionals.

Hoe geef jij leiding aan jonge professionals? En hoe maak je gebruik van hun specifieke talenten? In dit artikel meer over de vijf stappen voor het leidinggeven aan professionals.

Ginny Ophorst, Laurens van der Drift en Hans Prinsen begeleiden veel jonge professionals en hun leidinggevenden. Op basis van ervaringen en onderzoek ontwikkelden zij het vijfstappenmodel voor het begeleiden van de jonge professionals. Wat hebben deze zogeheten “millennials’ nodig om zich aan een organisatie te binden en gezond te blijven? Deze vijf stappen ondersteunen leidinggevenden. 

Stap 1: Informatie en Inzicht 

Door deze stap krijg je informatie en inzicht over de werking van het brein bij jonge professionals. Hoe denken en doen zij? Waar zitten hun valkuilen? Waar hun (digitale) kennis en emotionele intelligentie? Welke signalen je kunt zien als iets wel of niet goed gaat. Daarnaast is er in deze stap aandacht voor het binden en boeien van professionals.  Hoe speel je als in op hun behoefte. En, last but not least: als het om performance en kwaliteit op de werkvloer gaat: wat zijn bij hen hefbomen en welk leiderschap hebben zij nodig en welke performance coaching?

  Stap 2: Quickscan

In deze stap komt de analyse in de eigen organisatie aan bod en maak je een eerste plan. We geven uitleg over welke onderzoeksmethoden en tools je kunt gebruiken. De centrale vraag over jouw context is: wat leeft er in mijn afdeling bij de jonge professionals? Welke energiegevers hebben ze? Denk hierbij aan mensgericht samenwerken, zinvolle resultaten en persoonlijke ontwikkeling. Maar ook: welke energie ‘slurpers’ zijn er? Het Calimero-gevoel. Verwachtingen zoals perfectionisme en prestatiedrang en ‘slecht’ leiderschap. Daarnaast wordt onderzocht welke belemmerende en bevorderende factoren er in de afdeling of een team zijn. Op basis van deze gegevens stel je een plan op. 

Stap 3: Try-outs

In deze stap zoomen we in op mogelijke interventies die je inzet om je plan te verwezenlijken. Het gaat om concrete acties die passen bij de jonge doelgroep en jouw afdeling of team. Deze acties worden bij voorkeur ingezet met de jonge mensen zelf. Het kan gaan om coachingstechnieken en teamactiviteiten of projecten waarbij je de jonge mensen activeert. Door kwaliteit en werkplezier voorop te stellen blijft het performancegericht.

 Stap 4: Resultaten

Als je een plan opstelt wil je ook weten wat het effect hiervan is. Hoe meten we onze resultaten? In deze stap zoomen we in op een effectmetingsplan plus de verdere uitvoering daarvan. Welke interventies hebben als een positieve hefboom gewerkt en welke niet? Best practises komen aan de orde en zijn er intervisiemethodieken, vraagstukken en tips aan de orde gekomen? In het effectmetingsplan komen de diverse fasen aan de orde: van potential tot productivity. Ook in deze step wordt benadrukt dat het evalueren met de jonge mensen zelf essentieel is. Laat hen aan bod komen!

Stap 5:  Beste oplossingen 

Deze stap richt zich op de langere termijn: de duurzame inzet van acties en het te ontwikkelen beleid van het team of organisatie. Hierbij gaat het enerzijds om het blijven inzetten van de Tools (uit stap 2). Anderzijds gaat het om de voorwaarden die nodig zijn om tot een duurzaam gezond beleid te komen. Wat past bij de organisatie en de generaties die erin voorkomen?

Meer weten?

Het vijfstappenmodel is gebaseerd op de kwaliteitscirkel van Deming: plan-do-check-act. Een geplande volgorde om tot verantwoorde stappen te komen. Meer weten over het vijfstappenmodel? Neem dan contact op met ons via emc@emcperformance.nl