Voor een opleidingsinstituut bewaak ik als opleidingskundige de kwaliteit van de opleiding Office management op HBO-niveau. Om steeds aan te blijven sluiten bij actuele ontwikkelingen in het werkveld, had ik een inspirerend gesprek met een uitzendorganisatie die zich gespecialiseerd heeft in deze beroepsgroep. Zo kwam ik in aanraking met het boek Knowmad Society van John Moravec.

Knowmads

Iedereen weet dat ook in Nederland de groep (zzp’ende) kenniswerkers groeiende is. Moravec, zelfverklaard futuroloog en ‘entreprenerd’, definieert knowmads als: ‘… creative, imaginitive, and innovative people who can work with almost anybody, anytime, and anywhere.’ De toename van het aantal knowmads heeft gevolgen voor de samenleving, de organisaties waarvoor we werken, de technologie, maar ook voor het onderwijs: ‘We need to train kids how to think, not what to think’, en: ‘1.0 schools cannot teach 3.0 kids’. Inspirerende gedachten!

Creativiteit

Als kenniswerker én zzp’er schaar ik me graag onder de definitie van de knowmad. Vooral het creatieve trekt me aan. Als opleidingskundigen werken we graag efficiënt, systematisch, en recht op ons doel af, maar echt leuk wordt het als je voor je klant vernieuwend en verrassend kunt zijn.

Zo schrijf ik momenteel voor het O&O-fonds een boekje dat de medewerkers van netwerkbedrijven moet helpen om te werken volgens de nieuwe norm op het gebied van veilig werken met hoog- en middenspanning. De norm is vernieuwd: inhoudelijk, maar ook door een betere leesbaarheid van de tekst. Toch zullen nog maar weinig medewerkers de bijbehorende documenten met gemak en plezier tot zich nemen. Het boekje dat ik schrijf, is onderdeel van een blended learning traject: eerst het boekje en wat lessen, daarna e-learning en examentraining. De boekjes in voorgaande projecten vormden steeds een samenvatting van de norm. In dit project doen we het anders: we wijzen de medewerkers de weg in de documenten door het presenteren van mindmaps, en het geven van zoekopdrachten in de documenten. Medewerkers kunnen die zoekopdrachten zelfstandig doen, maar een deel ervan komt ook terug in de lessen, waarvoor we de docentenhandleiding maken. Zo geven we de medewerkers toegang tot de documenten, in plaats van de tekst voor hen ‘voor te kauwen’. We teach them how to think, not what to think.

Creatieve sessies

Ontwerpen en ontwikkelen van dit soort trajecten doe je niet alleen: creativiteit bruist het best in gezelschap. Maar het is een vak apart om ieders creativiteit uit de verf te laten komen tijdens bijeenkomsten. Het boek ‘Professioneel wyberen’ van Buijs & Van der Meer heeft me een aantal leuke ideeën gegeven voor het inrichten van creatieve sessies, die in te zetten zijn in alle fases van het project. De volgende technieken gebruik je bijvoorbeeld voor het beschrijven van een probleem:

  • Wensdenken: Wat zou je doen als alles kon? Wat zou Superman doen?
  • Draw your problem: verbeeld je probleem, visualiseer het
  • 5 keer W en 1 keer H: geef antwoorden op de vragen Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom en Hoe

Bij het bedenken van de oplossing van het probleem wordt vaak gebrainstormd. Een alternatief hiervoor is volgens dit boek ‘brainwriting’: het individueel noteren van je ideeën en daarop (individueel) door-associëren op papier.

In combinatie met het nieuwe werken stel ik een tweede alternatief voor: ‘brainmailing’ of ‘brainapping’, waarin knowmads op elk moment, vanaf elke plek met elkaar kunnen brainstormen!

Meer weten?

Bekijk hieronder de Ted-Ex van John Movarec:

 

  • Knowmad Society, John W. Moravec, 2013
  • Professioneel wyberen – Het organiseren en leiden van creatieve sessies – Jan Buijs & Han van der Meer, 2014