KLANTEN

9 april 2018
Belastingdienst klant

Belastingdienst

Herijken en bijstellen casus Controletechniek – Binnen de overheid zijn er ontwikkelingen waarbij de overheid inzet op één functiegebouw Rijk. Van daaruit geeft de Belastingdienst […]
21 december 2017

KLM

Hoe sluit Learning & Development aan op de performance verbetering van de business? KLM Learning & Development (L&D) gaat voor aantoonbaar resultaat Moving your World […]
23 mei 2017
UWV klant

UWV

Naar een vernieuwd ontwikkelaanbod over verslaving – Scrummen met de klant: Het UWV heeft als doelstelling mensen aan het werk te krijgen en te houden. […]
5 maart 2017
Ceva klant

Ceva

Programma voor integraal management- De ontwikkelingen in de markt maakten verandering van de rol van de Contractmanagers van CEVA Logistics noodzakelijk. Waar voorheen sprake was […]
5 juli 2016
ftp klant

FFP

Nieuwe systematiek Permanente Educatie (PE) De combinatie van het complexe vakgebied met een snel veranderende omgeving noodzaakt de gecertificeerd financieel planner om zijn kennis en […]
24 september 2014
UWV klant

UWV

Vernieuwen BOVG-opleiding – Nieuwe ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Een veranderde visie op leren: op en rond de werkplek met een grote mate van eigen […]
24 september 2014
achmea

Achmea

Minder opleidingsdagen. Nieuwe medewerkers die sneller productief zijn. Meer aandacht voor commercie in de opleiding. En de mogelijkheid, ook voor parttimers, om flexibel te leren; […]
5 september 2014
Tennet klant

TenneT

Coachpool TenneT wilde meer transparantie creëren voor externe coaches ten aanzien van de organisatie en het coachproces kwalitatief verbeteren. Dit was voor TenneT reden voor […]