Klachtenregeling

In samenwerking met onze opdrachtgevers gaan we er van uit dat de vooraf gestelde doelen haalbaar en realistisch zijn, dat we de afgesproken producten en diensten leveren en dat we de gewenste prestatieverbetering realiseren. We weten ook dat de praktijk weerbarstig is en dat er ontevredenheid kan ontstaan.

De projectleider of accountmanager van EMC doet er alles aan om dit snel en adequaat op te lossen. Lukt het niet om tot een bevredigende oplossing of aanpak te komen? Maak dit kenbaar via deze klachtenregeling. Ieder signaal van de klant vatten wij op als een klacht wanneer een klant mondeling (of telefonisch) zijn ongenoegen laat blijken over iets dat onder verantwoordelijkheid van EMC gebeurd is of nagelaten is.

Vertrouwelijk

Een klacht wordt altijd vertrouwelijk in behandeling genomen door de manager Kwaliteit, Professionalisering en Innovatie. De indiener van een klacht krijgt binnen één week een bevestiging van ontvangst van de klacht en informatie over de termijn waarop EMC een antwoord geeft op de klacht of de afhandeling daarvan.

Registratie

EMC streeft zo snel mogelijk naar de afhandeling van een klacht en handelt deze uiterlijk binnen vier weken af. De indiener van de klacht krijgt van de afhandeling een schriftelijke bevestiging per mail. Van klachten en de manier waarop deze afgehandeld zijn, houdt EMC een registratie bij, die gedurende 2 jaar bewaard wordt. EMC is aangesloten bij de NRTO en werkt volgens de gedragscode van de NRTO.

Gedragsregels

Bij niet-naleving van één of meer gedragsregels uit de code kan een ondernemer door collega-NRTO-ondernemers en/of door de klager en/of door de opdrachtgever voor zijn handelingen of nalatigheden ter verantwoording worden geroepen bij de commissie van kwaliteitshandhaving op de naleving van de gedragscode beroep en bedrijf overeenkomstig het gestelde in artikel II.2 van het huishoudelijk reglement van de NRTO.