Jouw werkplek

EMC gelooft dat de werkplek de meeste krachtige plek is om te leren: door het leren zoveel mogelijk in het werk te laten plaatsvinden bereik je de beste leerresultaten. Ga maar bij jezelf na: welke situatie heeft veel impact op jou gehad en heb je veel van geleerd? Waarschijnlijk was dit niet tijdens een training op locatie, maar was dit een ervaring op je werk, bijvoorbeeld wanneer je iets voor de eerste keer moest doen.

Hoe helpen wij organisaties op gebied van werkplek leren?

Er zijn grofweg drie manieren waarop we organisaties ondersteunen bij werkplek leren, namelijk:

  • We adviseren organisaties over hoe zij de volgende stap op gebied van werkplek leren kunnen zetten (wat is hiervoor nodig vanuit medewerkers, leidinggevenden, de cultuur, etc.)
  • In alle leeroplossingen die we ontwikkelen, nemen we de werkplek als uitgangspunt en proberen we het leren zoveel mogelijk op de werkplek te laten plaats vinden. Wanneer dit (nog) niet mogelijk is, nemen we de werksituatie mee in het leren
  • We richten performance support in: just in time ondersteuning tijdens het werk. Zo kun je bijvoorbeeld tijdens je werk gemakkelijk even iets kunt opzoeken wat je op dat moment nodig hebt.

Kortom: De werkplek is uitgangspunt voor de meest krachtige leerervaring. Door het leren zoveel mogelijk in het eigen werk te laten plaats vinden zorgen wij voor de meest krachtige leerervaringen om zo een optimaal effect van leerinterventies te bereiken.

 

Wat is ‘werkplek leren’ nou precies?

Voor veel organisaties blijft werkplek leren nog een container begrip en is lastig te vatten wat er nu precies onder valt. Wij hanteren de volgende definitie:

Werkplekleren is het inrichten van de werkomgeving als leersituatie dan wel het werk naar de leersituatie brengen, zodat het individueel, team en collectief leren de leerervaring versterkt.’

Het inrichten van werkplek leren is veelomvattend omdat het veel aspecten in een organisatie raakt. Zo zijn de (leer)cultuur, het leiderschap, de houding van medewerkers t.a.v. leren op de werkplek, maar ook de (leer)systemen van groot belang om werkplek leren te laten slagen. Een organisatie waarin werkplekleren goed is ingericht, is meteen ook een wendbare organisatie omdat medewerkers, leidinggevenden en teams in staat zijn snel van en met elkaar te leren.

Waarom werkt de werkplek zo goed als leersituatie?

Er zijn verschillende redenen waarom de werkplek zo effectief is voor leren, een greep hieruit:

  • Er is nauwelijks tot geen ‘transfer’ nodig van de leersituatie naar de werkpraktijk; dus hoef je als lerende niet zelf nog een vertaalslag te maken naar je eigen praktijk;
  • De lerende ziet meteen de relevantie in van datgene wat hij/zij leert omdat direct duidelijk is hoe je het in het werk kunt toepassen;
  • Iedereen heeft behoefte aan het gevoel competent te zijn. Door doelen voor in je werk gesteld te krijgen die uitdagend maar wel realistisch zijn, vergroot je de kans dat je je eerder competent voelt en daarmee is de kans aanzienlijk groter dat je het geleerde blijft toepassen;
  • Tot slot gaat het ‘iets nieuws toepassen in je werk’ vaak gepaard met emotie en is bekend dat emotie leerervaringen versterkt.
Lees meer over werkplek leren