Inwerken met werkleren

Linda van Pelt stelt zich voor…

Sinds kort ben ik opleidingskundig adviseur bij EMC Performance. Een van de voorwaarden om te kunnen starten is door ons online inwerktraject te doorlopen. Hierin worden mijn kennis en vaardigheden op de proef gesteld door onder andere het oplossen van real-life casussen voor bijvoorbeeld het ontwerpen van leerinterventies en door met collega’s op pad te gaan. En uiteraard kreeg ik de opdracht om het gedachtegoed van EMC beter te leren kennen. Hiervoor sprak ik met een aantal collega’s.
Een van de eerste dingen die mij opviel in de e-learning was de definitie van leren die EMC hanteert: ‘Leren is betekenis geven. Het tot stand komen van een betekenis gebeurt in een sociale omgeving en komt tot uitdrukking in ons gedrag’ (Bolhuis, 2009). Ofwel, zonder sociale context kunnen we niet leren.

Werkleren
Mijn oog viel ook op een van de EMC-pijlers, namelijk het werkleren. Bij EMC draait het om leren in, op of rondom het werk. Het voldoet aan drie kenmerken:

 • Het is altijd gericht op beter functioneren in het huidige of toekomstige werk.
  Bijvoorbeeld: sneller, productiever, met minder fouten.
 • Het gaat om georganiseerde leerprocessen (formeel) én om leren dat spontaan, niet vooraf gepland plaatsvindt (informeel).
 • Het vindt in, rondom of op de werkomgeving plaats.

Mijn visie
Hiermee kan ik werkelijk mijn eigen visie op leren identificeren. Maar hoe wordt dit in de praktijk gebracht? Met deze inwerkmethode oefende ik met real-life casussen voor het ontwerpen van leerinterventies. Het zorgde ervoor dat ik de theorie uit de e-learning gelijk kon toepassen bij een opdracht die recht uit de praktijk kwam. Door het daarna te bespreken kon ik enerzijds verbeterpunten opstellen en leerde ik anderzijds direct hoe vanuit de EMC-visie het beste een ontwerp voor een leerinterventie gemaakt kon worden. Andere praktijkvoorbeelden zijn:

 • Het meegaan op pad met en het tegenlezen van stukken van collega’s: dit voelde niet direct als ‘leren’, maar door het mee gaan met collega’s en het tegenlezen van bijvoorbeeld offertes, trainingsontwerpen en handleidingen deed ik enerzijds kennis op van de inhoud én anderzijds zag ik hoe door EMC gehanteerde standaarden werden toegepast.
 • Het (spontaan) in gesprek gaan met collega’s: door in gesprek te gaan met collega’s over hun ervaringen, werkleren, projectmanagement, effectmeting, leren & technologie, sales en nog veel meer en daar een actieve rol in te nemen stelde ik mezelf in de gelegenheid om al doende mijn eigen visie te ontwikkelen en kennis op te bouwen. Dit is volgens het sociaal constructivisme een erg belangrijke manier van leren.
 • Leren door te doen: in het inwerktraject werd ik aangespoord om het leren zo dicht mogelijk bij de werkomgeving plaats te laten vinden. Het meeschrijven aan een offerte was hier een mooi voorbeeld van. Door het gewoon te doen, samen met een meer ervaren collega, merkte ik dat ik het me snel eigen kon maken.

70:20:10
Als je bovenstaande voorbeelden doorleest valt op dat maar een klein deel van het leren door middel van een formele training plaatsvond (de e-learning zelf). Een groot deel van het leren vond plaats door het uitwerken van real-life casussen, het observeren van collega’s, het tegenlezen van documenten, in gesprek te gaan, nieuwe taken op te pakken en feedback van collega’s te ontvangen. Deze mix van leervormen sluit aan bij het 70:20:10 model van Charles Jennings. Volgens zijn model is de ideale leeroplossing een traject waarin 70% van het leren plaatsvindt door te werken, 20% door leren in interactie en 10% door formele training. Bekijk hier het filmpje van Jennings.

Tot slot
Na één maand werken bij EMC kan ik beamen dat werkleren mij heeft geholpen. Ik vind het een snelle en fijne manier om mij te ontwikkelen in mijn nieuwe rol. Ik kan niet wachten het werkleren verder in de praktijk te brengen. Wil jij meer weten over hoe je in jouw organisatie het leren dichter bij de werkpraktijk kan laten plaatsvinden? Ik weet nog wel een adresje 😉

2 Comments

 1. Avatar Helma Huysmans schreef:

  Beste Linda,

  Leuk om te lezen. Wij zijn ook veel bezig met het zogenoemde werkplekleren naast elearning. Leuk om jou blog te lezen in jou nieuwe functie en je eerste ervaring. Heel veel succes.

  Groetjes Helma Huysmans

 2. Linda van Pelt Linda van Pelt schreef:

  Hoi Helma,

  Dankjewel! Wat leuk om te horen dat jullie ook met werkplekleren bezig zijn. Mochten jullie ervaringen uit willen wisselen of een keer willen sparren dan weet je me te vinden.

  Groetjes Linda