Multipliers

Liz Wiseman is schrijfster van het boek ‘Multipliers’ en daarmee een inspiratiebron voor EMC.

Volgens Liz Wiseman zijn er twee type managers:

  • Multipliers: gebruiken hun intelligentie om de intelligentie en capaciteit van de mensen om zich heen te vergroten.
  • Diminishers: misbruiken intelligentie, energie en capaciteit van de mensen om zich heen en wil het beste zijn. Dit is destructief voor ideeën, energie, talent en betrokkenheid.

Deze twee type managers doen heel veel dingen hetzelfde. Toch zijn er ook dingen die multipliers anders doen namelijk:

  • Ze werken als magneten op talent
  • Geven veel vrijheid
  • Dagen uit
  • Organiseren debat
  • Investeren in talent

Hierdoor laten multipliers medewerkers boven zichzelf uitstijgen. Zo maken ze iedereen slimmer en vermenigvuldigt de output. Wat zou jij in je organisatie kunnen bereiken wanneer je de toegang gebruikt tot alle capaciteiten en talenten die al binnen jouw organisatie aanwezig zijn?

 

http://youtu.be/ctRoJaHu0z0

EMC
EMC