Iedereen wordt blij van Scrum

Scrum methodiek

Het afgelopen half jaar heb ik me middels training en stages bekwaamd in het toepassen van Scrum1.

Hoewel ik sinds het begin van mijn loopbaan met veel plezier projectmatig werk bij het ontwerpen en ontwikkelen van opleidingstrajecten (ADDIE), merkte ik vanaf de eerste trainingsdag dat ik simpelweg heel blij word van scrummen, en ik bleek niet de enige te zijn. Hoe komt dat? Een kleine rondgang in de psychologie gaf me antwoorden, hieronder een selectie.

Heldere doelen en vrijheid voor experts

In 1954 al stelde Peter Drucker, professor Management  aan de New York University, op basis van zijn bevindingen als consultant voor General Motors dat je medewerkers echt motiveert door heldere doelen te stellen, en hen de vrijheid te gunnen om met hun expertise bij te dragen aan deze doelen. Dat is precies wat Scrum doet: de product owner bepaalt zo specifiek mogelijk wat er gedaan moet worden, het team vult in hoe het gedaan wordt.

Onmiddellijk en zeker resultaat

Wie wordt er blij van adviesrapporten die in de la liggen te verstoffen? Alle partijen, opdrachtgever én professional, willen het liefst direct toepasbare resultaten. We leren het best als ons gedrag onmiddellijke gevolgen heeft die zeker zullen plaatsvinden (‘positive immediate certain/negative immediate certain consequences of PIC/NIC’, Aubry Daniels). Zijn dit positieve gevolgen, dan word je bevestigd in je gedrag en zul je dit gedrag herhalen. Zijn dit negatieve gevolgen, dan pas je je gedrag aan.

Met Scrum lever je (deel)producten die direct waarde toevoegen voor de klant (product owner). Je werkt in snelle sprints, gevolgd door directe oplevering aan en feedback van product owner en andere stakeholders. De kans is hierdoor groot dat de product owner het opgeleverde echt gebruikt. Doordat het team direct feedback ontvangt, is het leereffect bovendien groot.

Groeien en leren

Iedereen kent de piramide van Maslow; van persoonlijke ontwikkeling word je blij. Uit onderzoek van Carol Dweck blijkt echter dat niet iedereen het zelfvertrouwen heeft om effectief te leren. Dweck maakt onderscheid tussen een fixed mind set en een growth mind set. Mensen met een fixed mind set zien intelligentie als eindig, niet te vergroten. Mensen met een growth mind set zien intelligentie als spierkracht: als je je actief in leersituaties begeeft, groeien je mentale capaciteiten (Dweck 2000, Pink 2010). Mensen met een growth mind set leren effectiever en boeken betere resultaten. Het is dus zaak mensen met een fixed mind set te overtuigen van de potentie van hun leervermogen. In de methodiek van scrum is de growth mind set als het ware verankerd. Als team en professional leer je continu door regelmatig feedback op te halen bij de product owner, en regelmatig te reflecteren op het (samen)werken. Een scrum master kan helpen bij een veilige leeromgeving waarin de teamleden zich kwetsbaar durven op te stellen: positief, constructief, waarderend.

Wordt iedereen blij van Scrum?

Heldere doelen, snelle resultaten, groeien als professional en groeien als team. Klinkt goed, toch wordt niet iedereen direct blij van scrummen. Het is aan de scrum master om een prettige omgeving te creëren voor het team, ook voor teamleden die het liefst alleen werken, een fixed mind set hebben, of ondergesneeuwd dreigen te raken door extraverte teamleden. Scrummen vraagt ook om een behoorlijke betrokkenheid van de product owner, en zo zijn er nog wat randvoorwaarden om aan te voldoen. Heb je dat gedaan, dan kun je stellen dat teams met Scrum steeds beter samenwerken en steeds betere resultaten leveren. En daar word je niet alleen als professional maar ook als opdrachtgever/product owner heel blij van!

1Scrum is een methode om agile te werken in projecten: een nieuwe manier van werken waardoor organisaties, afdelingen en teams sneller kunnen inspelen op veranderingen in hun omgeving.

Met Scrum werkt een (multidisciplinaire) team door intensieve samenwerking in sprints van 2 à 4 weken steeds naar een concreet eindresultaat. Met elke sprint levert het team een deel van het product op waarmee de opdrachtgever direct aan de slag kan. Elke sprint begint met een planning in overleg met de opdrachtgever (product owner) en eindigt met de oplevering, het ophalen van feedback bij de product owner en het terugkijken naar de samenwerking en het proces. Het team wordt begeleid door een scrum master, die het proces faciliteert en eventuele knelpunten aanpakt waardoor het team weer verder kan.

Meer lezen over Scrum? Lees hier de blog ‘Scrum: met EMC meer bereiken in minder tijd’ of neem contact op met Annemiek van Kaam.