Het hbo laveert

Hbo laveert tussen prestaties, inspectie en de markt

Een volle zaal met grote bedrijven die hun medewerkers een Hbo-diploma willen laten halen: dat is goed voor de business én voor het CV van de medewerker. Die hen over de streep willen trekken door eerst hun ervaring te laten erkennen. Die dan in een oerwoud van regels te recht komen. Een enkele doorzetter doorloopt de EVC-procedure en gaat met frisse moed weer de schoolbanken in. En dan blijkt de examencommissie nog roet in het eten te kunnen gooien. Of worden examencommissies door de Inspectie terug gefloten.

Jammer voor werkgever en werknemer; jammer ook voor het Hbo.

Met portfolio direct naar examencommissie

In Nederland hebben we het erkennen van eerder verworven competenties (EVC) ingewikkeld gemaakt. EVC heeft een zelfstandige waarde op de arbeidsmarkt. Daarnaast kan je EVC gebruiken om vrijstellingen voor onderwijs te krijgen. Veel simpeler hebben andere Europese landen dat geregeld: daar is EVC alleen een vrijstellingsinstrument. Misschien kan het nog simpeler: portfolio’s – dus alles van je kent en kunt – door professionele assessoren laten waarderen en dan gelijk aan de examencommissie voorleggen.

Tekort of top

Gelezen in de krant: de VVD wil via een sociaal leenstelsel iedereen boven de 30 jaar de kans geven zich te laten bij- of herscholen. Goed plan!
Wel een heel ander plan dan de huidige VVD staatssecretaris heeft. Eind 2013 gaat een vouchersysteem in. Je krijgt dan alleen een beurs als je een opleiding in de zorg, onderwijs of één van de andere tekort- of topsectoren gaat volgen. Vraagfinanciering voor Hbo-instellingen dus. En een marktgerichte aanpak.

Tegengestelde bewegingen

Verschillende partijen vragen verschillende dingen van het Hbo:

  • De landelijke markt van bedrijven vraagt uniforme programma’s. Op die manier weet je dat een managementdiploma behaald in Rotterdam hetzelfde waard is als een vergelijkbaar diploma uit Groningen;
  • De regionale markt vraagt programma’s met een regionale en soms ook sectorale inkleuring;
  • De overheid vraagt prestaties en profilering, dus juist geen uniforme programma’s; en
  • De oudere student, het individu, vraagt om maatwerk passend bij zijn werkpraktijk en/of eigen leervragen.

Laveren

Landelijke en regionale ondernemers in top- en tekortsectoren zullen de komende jaren meer invloed uitoefenen op het Hbo-onderwijs, ook bij het onderwijs aan oudere studenten. De wendbaarheid van het Hbo zal verder toe nemen.

Samen én zelfbewust aan de slag, met een scherp oog voor de markt en de veranderende economie. Tijdens de bijeenkomst van begin juli – daar in die volle zaal met bedrijven en Hbo-instellingen – zag ik het gebeuren. Ik geloof erin. En u?