ATD 2016

Going Beyond ROI: Using Learning Metrics to Inform Business Strategy

Het is zondagmiddag 16.30 uur en nog steeds een goed gevulde zaal. Blijkbaar is het thema Rendement van Leren interessant genoeg en ik kan het daar niet mee oneens zijn.

Een simpele definitie van ROI is ‘de correlatie tussen training en organisatieresultaten’. De altijd terugkerende vraag is of, en zo ja in welke mate, de (verbeterde) organisatieresultaten toe te schrijven zijn aan een training. Bij salestrainingen is dat relatief eenvoudig; bij trainingen gericht op verandering van zichtbaar gedrag, zoals bijvoorbeeld leiderschapstrainingen, is dat lastiger.

Op basis van het gedachtegoed over mental models (Senge) en hoe we denken (Kahneman, 2011) heeft Regis Company de methode Mental Model Assessment uitgewerkt. Dit is niet gericht op de ‘klassieke’ assessments gericht op gedragskenmerken, maar welke mental shift iemand moet maken om gedrag echt te veranderen. In een pre- en post-assessment wordt vervolgens gemeten in welke mate deze shift heeft plaatsgevonden en kan je impact van de training op gedrag bepalen.

De volgende punten kunnen je helpen in de aanpak:

  1. integreer analytics in ontwerp, ontwikkeling en uitvoering;
  2. analyseer op verschillende niveaus van evaluatie;
  3. maak alleen gebruik van gedrag dat impact heeft op de organisatiedoelstellingen;
  4. analyseren is meer dan rapporteren;
  5. richt je aanpak op de ontwikkeling van/binnen een functie in plaats van (individuele) vaardigheden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *