performance support

Als opleidingskundig adviseur kom ik samen met mijn collega’s van EMC Performance veel organisaties en mensen tegen. Het doel is om deze organisaties, mensen een stapje verder te helpen.

We adviseren, ontwikkellen leer-/ontwikkeltrajecten en/of trainen en coachen. Maar wat is dan ‘een stapje verder’ en wanneer help je mensen echt?

Performance Support

Marc Rosenberg gaf ooit een lezing op een Next Learning Congres. Hei zei dat een leerexpert zich vooral moet bezighouden met performance support; mensen precies die informatie geven die ze nodig hebben om een bepaalde prestatie te leveren. Dit kan verschillende vormen hebben: van een gebruiksaanwijzing tot gerichte leertrajecten. Het gaat erom dat de informatie beschikbaar is op het moment dat iemand het nodig heeft en dat de vorm aansluit op het niveau van de betreffende persoon.

Daar ligt in mijn ogen een waardevolle kans voor de leerexpert: Mensen die informatie geven waar ze daadwerkelijk iets aan hebben/ iets mee kunnen en dit op het juiste moment aanbieden. Op deze manier kun je mensen daadwerkelijk (betere) prestaties laten leveren.

Verandering in je gedrag

Gaat het dan alleen om goede prestaties? Naar mijn mening niet. Er zijn nog (veel) meer belangrijke drijfveren bij leren en ontwikkelen. Zo blijken plezier en de aard en betekenis van je werk grote invloed te hebben op je motivatie en je resultaten. Bovendien blijken deze factoren bij te dragen aan de ervaring van geluk. Maar wat is geluk? Je hoort er steeds meer mensen over. Het lijkt het hoogste doel. We hebben tijdschriften die gaan over hoe je gelukkig wordt, Coca Cola met de slogan ‘open happiness’, boeken met tips, enzovoorts. Maar zoals Leo Bormans, ambassador of Happiness and Quality of Life, zegt: “Door een boek over geluk te lezen, word je niet gelukkiger. Je verliest ook geen gewicht door een boek over diëten te lezen. Het gaat over een verandering in je gedrag.”

En laat dat nou tot de taken van een opleidingskundig adviseur behoren: mensen stimuleren in  de ontwikkeling van hun kennis, vaardigheden én gedrag. Wanneer je hierbij het plezier in en de betekenis van het werk kunt meenemen, bied je mensen niet alleen performance support, maar kunnen ze wellicht ook nog gelukkiger zijn in hun werk.

Dat is nog eens een stapje verder. Om aan te tonen dat je met performance support ook daadwerkelijk een bijdrage levert aan de performance van mensen of een organisatie, maken wij leerrendement inzichtelijk.