Doen is het toverwoord, 70:20:10!

WHIDA vraag

Doen is het toverwoord, 70:20:10!

Mensen helpen stappen te zetten die ze helpen om nog succesvoller te zijn. Wat is dan succes? ‘Tja, dat bepaal jij en niet ik’ is dan mijn standaard antwoord.

Dat is nu precies waar volgens mij de hefboom zit om een goede trainer te zijn. Dat je de medewerker zelf zijn of haar eigen leerproces laat bepalen. Dat je medewerkers, het team en hun managers faciliteert te bepalen wat hun leerroute is naar succes. Aan de voorkant heb ik daarom dan ook geen standaard oplossing in de vorm van een trainingsprogramma.

Kans voor de moderne leermeester

Ik ga graag nog een stapje verder. Als leerbegeleiders staan wij onze deelnemers vaak, onbedoeld, in de weg om de echte lessen uit hun werkpraktijk te ervaren. Zodra je een bewuste les van een ander in je kop krijgt haal je het wellicht wel weg uit je eigen hier en nu en ben je niet meer bezig je eigen werkelijkheid puur te ervaren. Maar praten over hoe je de werkelijkheid werkelijk ervaart is dat dan makkelijk? Nou niet echt, juist daar liggen mooie kansen voor de moderne leermeesters en trainers om hun koers op te varen. Zo dicht mogelijk op de werkelijke ervaring komen door middel van heel goed kijken en luisteren en vervolgens kleine maar zeer rake interventies plegen.

Mijn samenwerking met deelnemers en/of teams start ik vaak met de volgende vraag:

‘Wat is in dit thema waar we hier voor zijn vandaag tot nu toe je belangrijkste les geweest? Spiegel jezelf eens in deze vraag’.

Na een paar minuten haal ik dan het net op. Daarin vang ik niet alleen de lessen die men eerder leerde, maar ook de omstandigheden waarin de les geleerd werd. Hierin bied ik dan de volgende opties, was je:

  1. Een boek aan het lezen?
  2. Een opleiding aan het volgen?
  3. Volgde je een korte training of workshop?
  4. Was je gewoon je werk aan het doen?

U raadt al wat het dominante antwoord is op deze vraag. Meer dan 95% van de mensen antwoord dat men aan het werk is. Kortom, dat men zijn eigen werk aan het doen is. Hoe graag we dus ook maar willen, het leren laat zich eigenlijk voor het grootste gedeelte niet organiseren. Het meeste van het leren vindt informeel plaats.

Leren houdt je niet tegen

Nu hoor ik u zeggen? Ja maar Ted!, ik ga je niet inhuren om onze mensen aan hun lot over te laten.
Dat begrijp ik, maar met deze wetenschap nodig ik mijn klanten wel uit om het gewenste leertraject scherper te laten zijn in doelen vertaald naar werkelijke activiteiten.

Ook kijk ik samen met mijn opdrachtgever of deze activiteiten wel voldoende en zo ongehinderd mogelijk kunnen plaats vinden in de werkcontext. Vaak komen we zo samen tot de conclusie dat alleen al een belangrijke structuurverandering bijdraagt om succesvoller te zijn in het werk.

Met die, noem het waardevolle activiteiten, in beeld gaan we vervolgens de werkleertrajecten verder inrichten. Daarbij gaat het leren en ervaren van medewerkers hand in hand met veiligheid en uitdaging. Waar loop je harder van? Van vertrouwen of van wantrouwen? Zo interessant om te zien wat voor verschil het maakt als je iemand vraagt: ‘Wat moet je daarvoor leren’ v.s. ‘Welk van jouw talenten ga je daar nog verder voor inzetten en vertrouwen’? Mag u raden vanuit welke twee vragen het meeste leren en doen ontstaat.

Doen is het toverwoord en Leren kun je niet tegenhouden….. Yes!