Design thinkingDESIGNTHINKING: VAN BUSINESSVRAAG TOT GLOBAAL ONTWERP


Steeds meer organisaties werken agile. Een van de bekendste vormen van agile werken is scrum. Hierbij werk je in sprints van twee tot vier weken aan een specifiek project werkt. Scrum staat bekend om het opleveren van deelproducten tijdens het traject. De ontwikkeling van het product is daarmee continu zichtbaar voor stakeholders. Tussentijds kan het makkelijk aangepast worden en er ontstaat volledige focus op het traject zodat het sneller afgerond wordt. De scrummaster faciliteert en begeleidt het team dat verder bestaat uit mensen van verschillende disciplines die met elkaar werken aan het product. De productowner stuurt het scrumteam aan door de wensen en eisen te vertalen van alle stakeholders in een visie op het product. Hij stelt hierbij een globaal ontwerp van het product vast. 
384x960 - whitepaper afbeelding campagne pagina

WHITEPAPER

Juist in deze tijd is het voor medewerkers belangrijk om te blijven leren. De wereld verandert steeds sneller. Denk bijvoorbeeld aan gebruiks- en onderhoudsvriendelijke leertools. Om als L&D adviseur snel en kwalitatief te leveren is het inzetten van de scrum-methodiek een goede oplossing. Lees in onze whitepaper meer over de scrum-methodiek.

Klik hier