De toegevoegde waarde van coachen op de werkvloer

Organisaties die efficiënt zijn, werken bewust of onbewust ‘lean’. Maar wil je daarnaast ook effectief werken? Dan biedt ‘Agile’ uitkomst. Voor veel organisaties groeit de noodzaak om werkprocessen anders in te richten, zodat producten en diensten blijvend aansluiten op de behoefte van de markt. Maar wat betekent deze aanpassing voor mensen ín de organisatie?

Hiervoor gaan we in gesprek met Gerrit Menkveld, Agile coach. Van huis uit softwareprogammeur, maar inmiddels jarenlang actief als coach bij organisaties als Eneco, KPN, ABN AMRO en diverse gemeentes. Tijd om eens te sparren en te horen hoe hij aankijkt tegen coachen op de werkvloer.

 

Agile manifesto

Volgens Gerrit draait het allemaal om communicatie. In zijn aanpak gaat hij uit van een Agile mindset met de bijbehorende vier waarden uit het Agile manifesto.

  • Mensen en hun onderlinge interactieboven processen en hulpmiddelen
  • Waardevolle (tussen)resultatenboven allesomvattende documentatie
  • Samenwerking met de klantboven contractonderhandelingen
  • Inspelen op veranderingboven het volgen van een plan

Het werken volgens deze waarden, klinkt eenvoudig. Toch zijn organisaties niet gewend aan deze manier van werken. Maar wil je als organisatie ook de komende jaren waardevast blijven? Dan betekent dat verandering. Want als je doet wat je blijft doen, dan krijg je wat je kreeg. En of dat genoeg is om ook in de toekomst je hoofd boven water te houden?

Nieuw gedrag

Beseffen organisaties dat er aan het succesvol invoeren van deze werkwijze een complete cultuurverandering ten grondslag ligt? Het implementeren van deze populaire werkwijze vraagt extra aandacht voor de mensen binnen je organisatie. Door coaching op de werkvloer krijgen individuen en teams deze aandacht. Een coach stelt mensen in staat om eigen geconditioneerd gedrag te herkennen en open te staan voor nieuw gedrag. De coach houdt je een spiegel voor door je bewust te maken van de keuzes die je neemt en het gedrag dat je vertoont.

Waarom is bewustwording zo belangrijk?

‘Wil je effectief werken dan is het van belang in te zien wat nodig is om je werk optimaal uit te voeren. En dat is je eerste stap naar verandering.’ Gerrit vertelt waarom een externe coach hier een belangrijke rol in kan spelen. ‘Los van het vak dat de coach beheerst, heeft iemand van buitenaf een frisse blik en gaat hij/ zij de confrontatie aan door mensen in de organisatie aan te spreken op bepaald gedrag. Iets wat collega’s minder makkelijk doen.’

‘Er zit meer in je team dan je denkt!’

Fouten maken mag

‘Agile werken kan bevorderen dat de juiste mensen op de juiste plek terecht komen’, gaat Menkveld verder. ‘Door agile te werken bouw je producten op vanuit het trial & error principe; experimenteren. Fouten maken mag en dit blijkt een succesvolle methode als het gaat over het enthousiasmeren van mensen. Zelforganiserende teams gaan binnen de gestelde kaders aan de slag met taken die ze leuk vinden. Er zit meer in je team dan je denkt. Door ruimte te krijgen, zijn ze sneller bereid zich te committeren en eigenaarschap te pakken. Ik geloof hierbij in de combinatie van theorie (de vier waarden) en het hanteren in de praktijk. In het ideale geval verandert de rol van manager in faciliterende leider.’

De toekomst van coaching

Als mensen van de organisatie oprecht geloven in de nieuwe manier van werken, dan zijn ze vaak ook bereid te investeren. En dat is nodig, want deze nieuwe manier van werken vraagt om gedragsverandering en werkt uiteindelijk niet door ouderwetse gedragsregels in stand te houden. De vraag die bij mij opkomt is: ‘Lost een nieuwe generatie dit niet vanzelf op?’ Maar volgens Gerrit pas je je als mens aan binnen de cultuur waarin je zit en worden werkwijzen je aangeleerd en omgangsnormen gehanteerd. Zolang daar niks verandert, blijft alles hetzelfde. Hoewel Gerrit ziet dat Agile werken geen vanzelfsprekendheid is, gelooft hij dat coachen op de werkvloer altijd een belangrijk onderdeel blijft om prestaties van medewerkers te vergroten. Hij zegt hierover: ‘Zolang er mensen werken, zorgt (individuele) ontwikkeling voor meer tevredenheid en plezier in je werk.’

Performance verbetering

Hoe en waarmee maak je impact op de ontwikkeling van mensen? Gedragsverandering blijft een belangrijk en interessant proces. Binnen ons thema ‘performance verbetering’ zoeken wij naar manieren die leiden tot performance verbetering. Ben je nieuwsgierig naar meer ideeen en wil je hierover sparren met vakgenoten? Op 6 november organiseren wij een Explore waarin wij met trainers, L&D adviseurs en managers aan de slag gaan over hoe je snel en eenvoudig tot performance verbetering komt. Lees meer…