Daniel Pink

Naar onze overtuiging kunnen organisaties niet heen om de op onderzoek gebaseerde inzichten van Daniel Pink over motivatie van medewerkers. Een hoge performance heeft volgens Pink niets te maken met bonussen en beloningen. Integendeel zelfs: dit leidt meestal juist tot slechtere prestaties en nodigt uit tot onethisch gedrag. Pink betoogt dat aansluiten bij de intrinsieke motivatie van mensen veel effectiever is: wat vinden medewerkers zelf interessant en waardevol? Pink doet een glashelder pleidooi voor het herijken van organisaties, organisatiemodellen en managementtheorieën met wat hij noemt: Motivatie 3.0.

De video ‘Drive: the ultimate truth about what motivates us’ beschrijft de ideeën van Daniel Pink over motivatie. Pink ziet drie intrinsieke drijfveren: vakmanschap, autonomie en zingeving.

 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email