Randstad

Randstad

Opdracht 1: Commercieel resultaat

Voor Randstad is het ontwikkelen van de sales performance van haar intercedenten letterlijk van levensbelang. Omdat er geen vooropleiding tot intercedent bestaat, moeten de meeste intercedenten het vak in de praktijk bij Randstad leren. EMC ondersteunt Randstad al jaren bij de ontwikkeling van de sales performance van de intercedenten. Daarbij dagen Randstad en EMC elkaar en voortdurend uit om dit steeds meer ‘on the job’ te doen; dat is immers het meest effectief. Het Visit Event is een nieuwe stap om de sales performance ontwikkeling van de intercedenten nog meer on the job te ontwikkelen.

Bij het Visit Event worden op één dag alle circa dertig intercedenten van een bepaalde regio op pad gestuurd om klantbezoeken af te leggen. De afspraken daarvoor hebben ze eerder zelf gemaakt. Ondertussen worden hun managers door EMC gecoacht op begeleidingsvaardigheden. Na een korte workshop worden zij begeleid door EMC terwijl zij de intercedenten begeleiden die rapporteren over de klantbezoeken die zij net hebben afgelegd. In de middag gaan de managers mee op klantbezoek en begeleiden zij de intercedenten hierbij.

Meer plezier, zelfvertrouwen en klantbezoeken

Het Visit Event leidt onder meer tot meer plezier in sales, zelfvertrouwen en een betere performance bij intercedenten en verbeterde begeleidingsvaardigheden bij de managers. Daarnaast realiseren de intercedenten tijdens het Visit Event minimaal vier keer zoveel klantbezoeken als op een gewone werkdag: het levert Randstad dus direct commercieel resultaat op.

Opdracht 2:Commerciële slagkracht voor rayonmanagers

Voor Randstad is commerciële slagkracht op verschillende niveaus van levensbelang. Een van de functiegroepen waarvoor een EMC een leer-werktraject heeft ontwikkeld, zijn de rayonmanagers.

Onder het motto ‘Verzilver je talent’ hebben inmiddels acht groepen van twaalf rayonmanagers een commercieel leer-werktraject doorlopen en hiermee tegelijk substantieële bedragen verdiend voor hun organisatie. Een leer-werktraject heeft een looptijd van telkens negen maanden. Het traject start met het formuleren van een uitdagende opdracht op het gebied van lokale marktbewerking waarop de rayonmanagers in het leer-werktraject focussen; bijvoorbeeld de opdracht om een van hun zes vestigingen met 50% te laten groeien.

Gedurende het traject worden de rayonmanagers op allerlei manieren gefaciliteerd in hun (leer)proces om hun doel te bereiken. Trainingen, begeleiding door een ervaren directielid en werkbijeenkomsten in kleine groepen vormen onderdelen van het programma.

Op de einddag wordt naast de opbrengst in termen van leren ook de opbrengst in euro’s vastgesteld. Na aftrek van kosten voor de trainers, de accommodatie en verletkosten werd tot op heden elke keer een flinke opbrengst voor de organisatie genoteerd.

Meer weten? Neem contact op met Ted Maros.

EMC
EMC