Het leuke van ons vak vind ik altijd weer het leren kennen van nieuwe ‘werelden’. Bij elke opdracht voor een nieuwe opdrachtgever stap ik graag zo’n wereld binnen, en dompel me onder in een voor mij nieuwe cultuur en nieuwe taal. Steeds weer vind ik het een mooie uitdaging om de taal van de inhoudsdeskundige enigszins te leren spreken, zodat ik niet alleen kan adviseren over de opleidingskundige vorm en structuur, maar ook (of juist) kan meedenken over het grijze gebied tussen opleiding en inhoud. Hoe vertaal je de inhoud naar het niveau van de doelgroep zonder de werkelijkheid geweld aan te doen? Een eeuwig discussiepunt tussen opleidingskundige en inhoudsdeskundige!

De wereld van de geneesmiddelen

Een van ‘mijn’ opdrachtgevers is een stichting die examens en cursussen aanbiedt aan de farmaceutische industrie. Het is een wereld die me ligt: de combinatie tussen techniek en biologisch/scheikundige informatie vind ik interessant. In het najaar van 2011 krijgt EMC het verzoek om met deze opdrachtgever een nieuwe cursusmap te ontwikkelen.

Co-creëren, the next level

Op basis van eerdere gezamenlijke ervaringen besluiten we in het co-creëren nog een stapje verder te gaan. De vraag is of ik de 11 farmaceuten (m/v) die de teksten gaan aanleveren, vooraf al schrijftips kan meegeven. Met de stuurgroep (4 man) stel ik eerst de leerdoelen en het ontwerp voor de map vast, zodat het kader voor de schrijvers vastligt. Vervolgens organiseer ik een schrijversworkshop.

Opleidingskunde voor inhoudsdeskundigen

In de workshop behandel ik zaken als:

  • Wat zijn de kenmerken van een leerboektekst?
  • Hoe structureer ik mijn teksten optimaal om aan te sluiten bij het leerproces van de lezer?
  • Hoe schrijf ik in een prettig leesbare stijl?
  • Hoe schrijf ik een motiverende inleiding?
  • Hoe schrijf ik zinvolle verwerkingsvragen?

De schrijvers/cursisten oefenen met stukjes tekst uit de oude map, en hebben er zichtbaar lol in. Wat een leuke, gemotiveerde groep! En wat een leuke ervaring: ik laat de opdrachtgever nog meer dan anders toe in míjn wereld, en laat de schrijvers/cursisten kennismaken met opleidingskundige en taalkundige kennis en vaardigheden.

Aan de slag!

Na de workshop kunnen de schrijvers aan de slag. Eerst met een proefstuk, dat ik mag becommentariëren om een ieders schrijfstijl de ‘goede kant’ op te trekken. Met deze feedback schrijven zij hun hoofdstukken en leveren die in bij de stuurgroep. Dan volgt een een-tweetje (of twee) tussen de stuurgroep en mij: onderwijskundig reviewen – inhoudelijk reviewen. Tot slot mag de tekst ‘door de molen’ bij de taalkundig redacteur en de grafische afdeling. Begin mei 2013 wordt de full colour cursusmap, vol prachtige foto’s en afbeeldingen, opgeleverd door de drukker.

Twee werelden…

Inmiddels hebben we het project geëvalueerd en afgesloten. Natuurlijk hebben we weer een aantal aandachtspunten bedacht voor een volgend project, want het kan altijd beter. Maar wat een leuke vorm van co-creëren was dit; één waarbij ik veel geleerd heb over de farmaceutische industrie, en waarbij 11 farmaceuten veel geleerd hebben over opleidingskunde!