BLOGS

5 maart 2012

Performanceverbetering

Leg de verantwoordelijkheid voor perfomanceverbetering niet buiten je organisatie Naar aanleiding van het onlangs verschenen boek ‘Leren ? Ik werk liever !’ besteedt het relatiemagazine […]
24 februari 2012

Spelsimulaties

Een spelsimulatie is een serious game, waarin de werkelijkheid wordt gesimuleerd. Het kan een digitale game zijn, die een deelnemer individueel speelt of samen met […]
22 februari 2012
centraal beheer klant

Centraal Beheer

Effectiever en efficiënter opleiden Minder opleidingsdagen. Nieuwe medewerkers die sneller productief zijn. Meer aandacht voor commercie in de opleiding. En de mogelijkheid, ook voor parttimers, […]
22 februari 2012
Vitens logo

Vitens

Bedrijfsacademie Hoe richt je een bedrijfsacademie in die waarde toevoegt aan de organisatie? Waar richt een bedrijfsacademie zich op? Wat doe je zelf, wat leg […]
22 februari 2012
High Impact Learning

Robert Brinkerhoff

Boek: High Impact Learning van Brinkerhoff. De Amerikaanse professor Brinkerhoff pleit in zijn bestseller High Impact Learning (Brinkerhoff en Apking, 2001) voor meer aandacht voor […]
22 februari 2012

Manon Ruijters

Ieder leert op z’n eigen manier. Leert de één het beste door de kunst af te kijken; de ander leert vooral door ‘doen’. Zicht hebben […]