BLOGS

5 maart 2012

Performanceverbetering

Leg de verantwoordelijkheid voor perfomanceverbetering niet buiten je organisatie Naar aanleiding van het onlangs verschenen boek ‘Leren ? Ik werk liever !’ besteedt het relatiemagazine […]
22 februari 2012
High Impact Learning

Robert Brinkerhoff

Boek: High Impact Learning van Brinkerhoff. De Amerikaanse professor Brinkerhoff pleit in zijn bestseller High Impact Learning (Brinkerhoff en Apking, 2001) voor meer aandacht voor […]
22 februari 2012

Daniel Pink

Naar onze overtuiging kunnen organisaties niet heen om de op onderzoek gebaseerde inzichten van Daniel Pink over motivatie van medewerkers. Een hoge performance heeft volgens […]