BLOGS

19 maart 2012

Spelsimulaties, het echte spel!

Philip Cocu, het nieuwe gezicht van PSV. Een team dat niet draait overnemen van een gelouterde trainer zonder hoofdprijzen. De eerste wedstrijd in de competitie […]
5 maart 2012

Performanceverbetering

Leg de verantwoordelijkheid voor perfomanceverbetering niet buiten je organisatie Naar aanleiding van het onlangs verschenen boek ‘Leren ? Ik werk liever !’ besteedt het relatiemagazine […]
22 februari 2012
High Impact Learning

Robert Brinkerhoff

Boek: High Impact Learning van Brinkerhoff. De Amerikaanse professor Brinkerhoff pleit in zijn bestseller High Impact Learning (Brinkerhoff en Apking, 2001) voor meer aandacht voor […]
22 februari 2012

Daniel Pink

Naar onze overtuiging kunnen organisaties niet heen om de op onderzoek gebaseerde inzichten van Daniel Pink over motivatie van medewerkers. Een hoge performance heeft volgens […]