Best practice: Digitaal leren vraagt andere didactiek

Ken jij de principes van digitaal leren?

Digitaal trainen is meer dan een bestaande training uitvoeren voor een scherm. Hoe verhoog je leerrendement bij cursisten of studenten en wat hebben trainers of docenten nodig om hun bekwaamheid voor online lesgeven te vergroten? Op de Academie voor Haptonomie worden mensen opgeleid tot haptotherapeut of haptonomisch professional. Ook in de coronatijd willen zij hun mensen goed blijven opleiden. Met elkaar organiseerden we een digitale variant van de theorielessen. Conclusie? Digitaal leren vraagt om een andere aanpak.

Weet jij hoe je online én offline met de meeste impact leert? Welke afwisselende werkvormen passend zijn bij het medium dat je gebruikt? Of hoe je aansluit bij de persoonlijke leerdoelen van deelnemers? Dit vraagt om kennis van en ervaring met tools, materialen en werkvormen. Maar het vraagt ook iets anders in de aanpak van de docent of trainer. In deze casus trainden wij docenten door een sessie te organiseren met de digitale tool: Microsoft Teams.

Onze aanpak
Om het juiste advies te kunnen geven, vroegen we docenten een beschrijving te geven van hun huidige lessen. Welke voorkennis en ervaring ze hadden op het gebied van digitaal onderwijs en waar wilden ze naartoe groeien? Deze analyse in combinatie met de leervragen vertaalden we naar een op maat gemaakte digitale sessie didactiek. In een sessie van twee uur startten we met het voorbereiden van tien docenten. We namen ze mee in de digitale didactiek door ze te vertellen over de principes van het digitaal leren. Daarbij maakten ze kennis met de geheimen van het medium Microsoft Teams. Op basis hiervan bepaalden ze hoe zij deze didactiek in hun eigen lessen zouden kunnen inzetten. Tijdens de sessie was er ruimte om de ideeen van de docent uit te oefenen, zodat docenten ervaarden hoe het uitvoeren van online didactiek werkt en voelt.

Nazorg
Na afloop van de sessie ontvingen de deelnemende docenten een checklist digitaal lesgeven. Deze performancesupport ondersteunt ze bij het ontwerpen van hun digitale lessen. Met toestemming hadden wij de sessie ook opgenomen zodat ze deze konden terugkijken. 

Lessons learned
Tijdens onze sessie namen docenten op verschillende apparaten (smartphone, laptop, iPad) deel aan onze sessie. Hierdoor zag de lay-out er bij iedereen anders uit. Dit kostte extra tijd om uit te leggen, maar het bijkomende voordeel was dat de docenten nu op alle devices kunnen werken.  

Conclusie
Het organiseren van digitale sessies vraagt om een “Six-pack” van:

  1. Advies: Weten wat wel en niet werkt. De activiteiten moeten aansluiten bij de doelstellingen van het bedrijf, bij de persoonlijke leerdoelen. Zij nemen de rol aan van ‘critical friend’ waardoor de inzet optimaal en op maat gesneden is.
  2. Analyse: Het team stelt een Quick scan voor. In hele korte tijd wordt geanalyseerd wat de vraag is en wat de hefbomen zijn waardoor digitale aanpakken werken;
  3. Voorbereiding: van zowel de deelnemers als de trainer is cruciaal. De deelnemers en trainers krijgen ‘gedragsregels in een digitale omgeving’ . Daarnaast helpt het team om te zorgen dat op maat gesneden informatie over de doelen, het programma en de werkvormen wordt gegeven. 
  4. Uitvoering: Korte check ins: Hoe zit iedereen er in? Agenda en structuur zijn (ook) digitaal erg belangrijk. Tips over hoe dit in te richten, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een moderator of juist over het gebruik van powerpoints e.d., geeft het team graag. Nb deelnemers kunnen maximaal 40-45 minuten geconcentreerd werken; dus wissel online met offline af en organiseer breaks. 
  5. Nazorg: Als je digitaal werkt, is de nazorg een belangrijk onderdeel: Deel na afloop de belangrijkste vragen en inzichten. (Online kan voor veel mensen te vluchtig zijn). Gebruik opgehaalde vragen eventueel voor een volgende groep.
  6. Opleiden en coachen van trainers, coaches, professionals die willen werken met digitale middelen en trainingen. Het team draagt graag bij aan het optuigen van korte, impactvolle train-de-trainer sessies. 

Principes digitaal leren
We willen het liefst dat onze trainingen en sessies impact maken. Ervoor zorgen dat deelnemers leren, maar ook dat het bij de deelnemer beklijft. Wat zijn didactische tips om de lessen interactief en aansprekend te houden?

Impact
Slim gebruik van media als Zoom, Microsoft Teams, Google Hangout en Skype
Meer directe feedback en persoonlijke aandacht voor iedereen, door het werken in kleine groepjes en het gebruik van ‘rooms’.
‘Pressure cookers’: Deelnemers zijn minder lang van hun werkplek voor hetzelfde effect.
De afwisseling van ‘online’ en offline werkvormen voor focus en activatie. 
Laden: Deelnemers kunnen documenten, aantekeningen, etc. meteen opslaan en/of delen.

Verhoogd leerrendement
Onze opdracht was docenten meer handvatten aanreiken zodat ze met online didactiek aan de slag kunnen en ook in de nieuwe setting hun lessen interactief kunnen vormgeven. Hiermee hebben we bijgedragen aan het doel om het leerrendement bij de studenten te verhogen en de bekwaamheid van docenten te vergroten bij het online lesgeven. Naast de Academie van Haptonomie hebben we ook andere organisaties wegwijs gemaakt in de wereld van digitaal leren en werken. We sluiten aan bij wat al werkt en waar het kan, gebruiken we het communicatieplatform waar onze opdrachtgevers al mee werken. 

Benieuwd wat de digitale tak van EMC voor jou kan betekenen? Op dinsdag 19 mei organiseren wij een koffiebreak over leren digitaal. We delen de belangrijkste tips over kennisoverdracht, vaardigheden en inzicht digitaal. Wil je deze niet missen? Meld je aan via emc@emcperformance.nl. Onze koffiebreak doen we in Zoom en start om drie uur.

Direct contact over digitaal leren? Bekijk ons volledige digiteam hier of neem contact op met Lisanne van Kippersluis via lvankippersluis@emcperformance.nl of bel 0651849743.

EMC
EMC