Belastingdienst

Belastingdienst klant

Herijken en bijstellen casus Controletechniek –

Binnen de overheid zijn er ontwikkelingen waarbij de overheid inzet op één functiegebouw Rijk. Van daaruit geeft de Belastingdienst vorm aan de leerlijn ‘Toezicht, medewerker controle’. De Belastingdienst biedt de opleiding ‘Verdieping Controletechniek’ aan voor twee groepen medewerkers. Voor beide groepen is de vakinhoud gelijk, alleen het niveau verschilt. Reden voor de volgende vraag aan EMC:

Achterhaal waar de verschillen tussen de twee groepen zitten en laat dit tot uiting komen in de afsluitende casus.

Wensen bij deze vraag waren:

  • Bewaak de samenhang tussen de twee doelgroepen.
  • Sluit aan bij de doorlopende leerlijn ‘Toezicht, medewerker controle’.

 

Onze aanpak

We hebben in verschillende stappen gewerkt:

  1. Onderscheid niveau in theorie. Hierbij hebben we vanuit de leerlijnen, bestaande functieprofielen en uit onderwijskundig perspectief het niveau geduid tussen MBO en HBO.
  2. Inzicht krijgen in het proces van controletechniek. Daarvoor hebben we samen met een specialist het controleproces doorlopen. Doel van deze stap is helder krijgen waar het om draait. Daarna kunnen we pas gesprekken voeren over het verschil in werkzaamheden en niveau.
  3. Wat is het verschil in werkzaamheden in de praktijk? Hiervoor hebben we gesprekken met managers, teamleiders en werkverdelers uit de praktijk gevoerd.
  4. Onderscheidende punten beschrijven. Hiervoor hebben we ervaringen geclusterd en een koppeling naar de theorie gemaakt om zo tot een set onderscheidende factoren te komen.
  5. Samen met een inhoudsdeskundige hebben we de onderscheidende punten in de casus verwerkt.

Resultaat

De onderscheidende punten zijn vanuit de praktijk achterhaald zodat ook duidelijk werd waar het verschil precies in zat. Deze punten zijn doorgevoerd in de casus en de casus is afgestemd op de doorlopende leerlijn Controletechniek. Voor de casus is er een cursisten- en docentenhandleiding ontwikkeld.

 

[blockquote author=”Peter van der Horst, projectleider leren en ontwikkelen” link=”” target=”_blank”]Scherpe en hanteerbare eindtermen gevraagd, gekregen en toegepast.[/blockquote]

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email