Het verschil tussen Agile en Scrum

Agile en Scrum zijn termen die je steeds meer tegenkomt in het bedrijfsleven en op social media. Het lijken de grote modewoorden van 2017. “We moeten meer Agile gaan werken!” “Scrummen is de toekomst.”

Agile – Scrum, Scrum – Agile. In veel contexten worden deze woorden door elkaar gebruikt, waardoor het voor mensen niet duidelijk is wat nou eigenlijk het verschil is. Scrum is vooral bekend uit de IT. Daar wordt het in sommige bedrijven al jaren toegepast. In andere branches is het (nog) minder tot niet bekend, terwijl het op veel vlakken een effectieve methodiek kan zijn. Bij projectmanagement is het in deze tijd vaak effectiever om direct aan de slag te gaan. Het schetsen van het totaalplaatje om daarna te ontwikkelen, duurt vaak te lang. De organisatie verandert hierbij zowel qua structuur als qua werkwijze.

Sneller schakelen
Aangezien de wereld om ons heen steeds sneller verandert, is het voor mensen en bedrijven ook belangrijk om sneller te schakelen. Als iets tijd kost om een beleid of een verandering door te voeren, is het achterhaald als het doorgevoerd is. Agile werken biedt daarom voor veel organisaties een goede oplossing. Agile betekent vanuit het Engels ‘wendbaar’ en is erop gericht om snel in te spelen op de veranderingen. De organisatie verandert hierbij zowel qua structuur als werkwijze. Een uitgelezen kans om eventueel bij te sturen en in te spelen op veranderingen.
Agile werken kun je doen op verschillende manieren.

Scrum
De methodiek die het meest wordt ingezet is Scrum. Voor het opleveren van een product, werk je in multidisciplinaire teams. Dit gebeurt steeds in sprints (tijdperiodes van 2 tot 4 weken). Hierin worden tussenproducten opgeleverd en getoetst of het naar tevredenheid van de opdrachtgever is. Het project blijft continu zichtbaar, omdat op deze manier het project steeds wordt gemonitord. Een uitgelezen kans om eventueel bij te sturen en in te spelen op veranderingen.

Meer weten?
Wil je weten hoe Scrummen écht werkt? Kom dan naar onze Scrum-sessie op donderdag 29 juni. Klik hier voor meer info.

Lees ook:
Scrum is meer dan een timemanagement-tool