Teamwork & Ganzen

De gemeenschap der ganzen

De vleugelbeweging van elke vogel creëert als het ware een duwtje omhoog voor de vogel die daar direct achter vliegt. Zo kan een gans in een groep ruim 70 procent verder vliegen dan alleen. Mensen met een gemeenschappelijk doel en een gevoel van verbondenheid bereiken hun doel gemakkelijker wanneer ze zich door elkaar laten ‘ dragen ‘. Als een gans uit de formatie raakt, voelt het de weerstand om het in zijn eentje te redden. De gans probeert zo snel mogelijk weer terug in de formatie te komen om gebruik te maken van de dragende kracht van de vogel voor hem. Wanneer de voorste vogel te moe wordt, keert hij terug naar de achtervleugel en neemt een andere vogel zijn plaats in…Het is verstandig om zware taken om de beurt te doen. De ganzen in de achterhoede maken geluiden om de vooraan vliegende ganzen aan te moedigen om hun tempo aan te houden.

Welke signalen geven wij uit de achterhoede? Wanneer een gans ziek wordt of gewond raakt en uit de formatie valt, volgen twee andere ganzen hem naar beneden om hulp en bescherming te bieden. Ze blijven bij de gans tot hij weer kan vliegen of dood gaat. Pas dan vliegen zij samen verder of sluiten zich bij een andere groep ganzen aan totdat ze hun eigen groep weer hebben teruggevonden.

Moraal van dit verhaal? We kunnen veel van ganzen leren over hoe we er voor elkaar kunnen zijn.

Bron: De Kunst van leren en werken

EMC
EMC