Artikel TvOO: Resultaat van opleiden in organisaties

Opleiden in organisaties moet leiden tot rendement. Daar is iedereen binnen de hrdprofessie het wel over eens. Met opleiden doelen we niet op kwalificerend (beroeps)onderwijs, maar op opleidingstrajecten ter verbetering van de prestaties van organisaties.
Maar wat als rendement wordt gedefinieerd als ‘de meetbare opbrengst afgezet tegen de gemaakte kosten’? En wat te doen als het topmanagement alleen nog maar geld wil geven aan opleiden, net zoals bij andere organisatieonderdelen, als er sprake is van meetbare opbrengst?
Collega Stephan Obdeijn en Jos Arets (Tulser) gaan hier in het artikel ‘Resultaat van opleiden in organisaties: Ren-de-ment, rendement’! (TvOO nr, 3 2013) verder op in.

Lees hier het hele artikel.

EMC
EMC