TenneT

Tennet klant

Coachpool

TenneT wilde meer transparantie creëren voor externe coaches ten aanzien van de organisatie en het coachproces kwalitatief verbeteren. Dit was voor TenneT reden voor de volgende vraag aan EMC:

‘Creëer een coachpool van externe coaches, die tegemoet komt aan onze wensen en waarmee wij kostenefficiëntie en eenduidige inkoopafspraken kunnen bewerkstelligen’.

Onze aanpak

De eerste stap die we hebben genomen was het scherp krijgen van het doel van de coachpool en wat deze precies moet opleveren. Vervolgens hebben wij, in co-creatie met HRD, de criteria waarop coaches getoetst zouden worden, vastgesteld. Daarna is met de coaches gesproken over de ‘fit’ tussen TenneT en de coach, de aanpak, kwaliteit, ervaring en opleiding van de coach en het beoogde proces, tarief en voorwaarden waaronder wordt samengewerkt. Parallel aan dit proces is in samenwerking met Inkoop een raamovereenkomst opgesteld, waarin een beperkt aantal zaken uniform zijn vastgesteld.

Resultaat

Het traject leverde een coachpool op, kwalitatief hoogwaardig, transparant voor de organisatie, met onderliggend een helder proces dat is vastgelegd in een raamovereenkomst. Succesfactoren in de aanpak was allereerst de verbinding die tot stand is gekomen tussen de coaches en HRD. Daarnaast was er tevredenheid over de professionaliseringsslag en de heldere afspraken met diverse coaches. HRD heeft aangegeven dat zij na het traject de kwaliteit van de coaches beter zichtbaar kan maken.

Inge Hooijer
Inge Hooijer
Leren saai, hoe kom je daar nou bij? Als het maar contextgebonden is, dan gaat het vanzelf! Daar kwam ik al vroeg achter. Opgroeiend op een boerderij was er namelijk altijd wel wat te ontdekken. Kijken als jonge dieren werden geboren, struinen langs de slootkant met m’n insectenboek of de veearts meehelpen bij allerlei klussen. Ik genoot daar enorm van en deze natuurlijke en concrete setting hielp me bij het leggen van verbanden tussen werkzaamheden in de praktijk en theoretisch leren op school. Praktijk in leren centraal Na de middelbare school wist ik het zeker. Ik wilde iets toevoegen in de context van het onderwijs! Daarom koos ik voor de PABO waar de lessen onderwijskunde altijd mijn volle aandacht hadden. Hierin stond namelijk altijd de praktijk centraal, vertelden gastsprekers wat ze meegemaakt hadden en namen we een kijkje in de keuken van verschillende scholen. Na een aantal jaar in het bijzonder onderwijs gewerkt bleef ik geboeid door de onderwijskundige principes achter het leren. Ik ging opnieuw de schoolbanken in en volgde de master Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht. Daar verdiepte ik me in andere vormen van leren. Ook deed ik onderzoek naar de transfer van een professionaliseringstraject voor onderwijsprofessionals. Het viel me op dat er in het onderwijs en bedrijfsleven veel mooie leerinterventies ingezet worden, maar dat de praktijkcontext hierbij niet altijd het uitgangspunt is. Met creatieve blik en enthousiasme… Struin ik als onderwijskundige graag door de praktijk. Samen met een klant op zoek naar het doel van leren, oplossingen bedenken die wel werken en kijken wat die voor effect hebben. Om vervolgens de klant te leren het zelf te doen. Dat geeft mij enorm veel energie! Mijn natuurlijke drang naar ontwikkeling en nieuwsgierigheid naar nieuwe vormen van leren zorgen ervoor dat ik verder kijk dan bestaande wegen. Inge heeft de afgelopen maanden de 5 fundamentals van EMC op de digitale leeromgeving Moodle gezet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *