Tempo-Team

Tempo Team klant

Red Race in Sales

Voor het verbeteren van haar kwalitatieve en kwantitatieve commerciële resultaten zette Tempo-Team in op een performance interventie voor haar sales-intercedenten. Met als doel meer activiteiten (bezoeken) bij de juiste contactpersonen (DMU) en met een betere ratio (resultaat). Aangezien managers een grote rol spelen in de salesperformance van de intercedenten is het bereiken van een betere coaching inclusief het aanspreken op de salesperformance belangrijk. Reden voor de volgende vraag aan EMC:

‘Ontwikkel een performance gerichte sales interventie voor de intercedenten en managers van Tempo-Team uitzenden en voer deze uit’.

Onze aanpak

Tempo-Team benadrukte de wens om te komen tot een innovatieve en inventieve oplossing waarbij de werkplek centraal staat. Dat hebben we gedaan door interventies te ontwikkelen waarin er geleerd wordt en er direct op klanten wordt toegepast. We hebben dat accelerator telefonische acquisitie genoemd om de intercedenten krachtiger te maken in telefonische acquisitie. En accelerator salesgesprekken waarin intercedenten een krachtige aanpak en voorbereiding leerden voor hun salesgesprekken en die op die dag direct bij klanten toepasten. Om de intercedenten de gelegenheid te bieden om op hun dilemma’s in sales te kunnen oefenen, hebben we case clinics aangeboden. Hierin oefenden intercedenten met praktijksituaties die ze zelf hadden ingebracht en voorbereid. Om de dagelijkse aansturing op sales en het continue ontwikkelen op sales performance te versterken, zijn alle managers in alle regio’s gecoacht tijdens hun coachingsgesprekken met intercedenten. Ook hier: leren door doen!

Resultaat

In het laatste kwartaal van 2014 heeft de Red Race in Sales een bijdrage geleverd aan een enorme verbetering van de commerciële resultaten waarmee Tempo-Team significant boven de markt het jaar heeft afgesloten. Het traject heeft ertoe bijgedragen dat de salesresultaten van 2014 zijn behaald. Er wordt meer gebeld naar klanten en prospects door de intercedenten, meer klanten bezocht en de resultaten van deze bezoeken zijn verbeterd. Meer contactmomenten leiden tot vervolgcontacten. De vervolgcontacten hebben geleid tot het uitzenden van meer flexwerkers bij meer klanten.

EMC heeft met de Red Race in Sales echt een dynamisch traject ontwikkeld, waarin leren en werken heel effectief gecombineerd worden. Dit heeft impact: de intercedenten en managers zijn er samen beter van geworden. Door het te doen en door daarin kennis, feedback en sturing te krijgen van de trainers van EMC.

Frans van Kreuningen, regiodirecteur West

Inge Hooijer
Inge Hooijer
Leren saai, hoe kom je daar nou bij? Als het maar contextgebonden is, dan gaat het vanzelf! Daar kwam ik al vroeg achter. Opgroeiend op een boerderij was er namelijk altijd wel wat te ontdekken. Kijken als jonge dieren werden geboren, struinen langs de slootkant met m’n insectenboek of de veearts meehelpen bij allerlei klussen. Ik genoot daar enorm van en deze natuurlijke en concrete setting hielp me bij het leggen van verbanden tussen werkzaamheden in de praktijk en theoretisch leren op school. Praktijk in leren centraal Na de middelbare school wist ik het zeker. Ik wilde iets toevoegen in de context van het onderwijs! Daarom koos ik voor de PABO waar de lessen onderwijskunde altijd mijn volle aandacht hadden. Hierin stond namelijk altijd de praktijk centraal, vertelden gastsprekers wat ze meegemaakt hadden en namen we een kijkje in de keuken van verschillende scholen. Na een aantal jaar in het bijzonder onderwijs gewerkt bleef ik geboeid door de onderwijskundige principes achter het leren. Ik ging opnieuw de schoolbanken in en volgde de master Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht. Daar verdiepte ik me in andere vormen van leren. Ook deed ik onderzoek naar de transfer van een professionaliseringstraject voor onderwijsprofessionals. Het viel me op dat er in het onderwijs en bedrijfsleven veel mooie leerinterventies ingezet worden, maar dat de praktijkcontext hierbij niet altijd het uitgangspunt is. Met creatieve blik en enthousiasme… Struin ik als onderwijskundige graag door de praktijk. Samen met een klant op zoek naar het doel van leren, oplossingen bedenken die wel werken en kijken wat die voor effect hebben. Om vervolgens de klant te leren het zelf te doen. Dat geeft mij enorm veel energie! Mijn natuurlijke drang naar ontwikkeling en nieuwsgierigheid naar nieuwe vormen van leren zorgen ervoor dat ik verder kijk dan bestaande wegen. Inge heeft de afgelopen maanden de 5 fundamentals van EMC op de digitale leeromgeving Moodle gezet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *