Team development

voetbaltalent
  • Hoe realiseren we een betere performance op de werkvloer?
  • Hoe is van de werkplek een leerplek te maken?
  • Hoe zorgen we dat betere performance op de werkvloer ook een plek krijgt in onze visie en aanpak?

Teams die weinig samenhang hebben, zijn niet flexibel. Regelmatig ervaren teams grote druk, waardoor ze professioneel minder presteren. Samen met u gaan we na waar deze druk vandaan komt. In onze aanpak kijken we daarnaast gericht naar succesfactoren. Aan de hand van deze succesfactoren stellen we met uw team heldere doelstellingen op, om toe te werken naar een open communicatie en wederzijds respect.

Teamontwikkelruimte

Teams die willen verbeteren, veranderen of vernieuwen hebben ontwikkelruimte nodig. Ze kunnen (meer) ontwikkelruimte maken door vier activiteiten te ondernemen:

  1. Toekomst creëren
  2. Reflecteren
  3. Organiseren
  4. Dialoog voeren.

Hoe beter teams in staat zijn deze activiteiten te combineren hoe makkelijker zij komen tot teamresultaat. EMC denkt graag met u mee in (leer)oplossingen waarmee teams tot betere teamresultaten komen. Ter ondersteuning hebben wij de app teamontwikkelruimte ontwikkeld.

Ook interessant

Onderzoek de mogelijkheden

Op een mooie namiddag in mei bespraken wij met collega’s het boek ‘Interveniëren en veranderen, zoeken naar betekenis in interactie’ onder redactie van Jaap Boonstra…
Lees verder

Talking Stick en teamcoaching

De talking stick is een veelvormig ding. Een stift, een stok of een bamboe regenpijp (zo-eentje die een regenachtig geluidje maakt als je hem omkeert).…
Lees verder

Netwerk Interventie Teams werkt

Toen Burgemeester van der Laan een aantal maanden geleden in Pauw en Witteman op bezoek was en kort en stevig uitlegde wat de opzet en…
Lees verder

Model van de ontwikkelruimte

Groepen die iets willen veranderen, verbeteren of vernieuwen hebben daar ontwikkelruimte voor nodig (Coenders, 2008; Derksen, 2010). Die ontwikkelruimte is een sociale ruimte; groepen maken…
Lees verder